Alert button
Picture for Yunzhe Li

Yunzhe Li

Alert button

Deep RAW Image Super-Resolution. A NTIRE 2024 Challenge Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Marcos V. Conde, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jianxing Zhang, Jia Li, Fan Wang, Xiaopeng Li, Zikun Liu, Hyunhee Park, Sejun Song, Changho Kim, Zhijuan Huang, Hongyuan Yu, Cheng Wan, Wending Xiang, Jiamin Lin, Hang Zhong, Qiaosong Zhang, Yue Sun, Xuanwu Yin, Kunlong Zuo, Senyan Xu, Siyuan Jiang, Zhijing Sun, Jiaying Zhu, Liangyan Li, Ke Chen, Yunzhe Li, Yimo Ning, Guanhua Zhao, Jun Chen, Jinyang Yu, Kele Xu, Qisheng Xu, Yong Dou

Viaarxiv icon

Wide-Field, High-Resolution Reconstruction in Computational Multi-Aperture Miniscope Using a Fourier Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Qianwan Yang, Ruipeng Guo, Guorong Hu, Yujia Xue, Yunzhe Li, Lei Tian

Figure 1 for Wide-Field, High-Resolution Reconstruction in Computational Multi-Aperture Miniscope Using a Fourier Neural Network
Figure 2 for Wide-Field, High-Resolution Reconstruction in Computational Multi-Aperture Miniscope Using a Fourier Neural Network
Figure 3 for Wide-Field, High-Resolution Reconstruction in Computational Multi-Aperture Miniscope Using a Fourier Neural Network
Figure 4 for Wide-Field, High-Resolution Reconstruction in Computational Multi-Aperture Miniscope Using a Fourier Neural Network
Viaarxiv icon

CodeScope: An Execution-based Multilingual Multitask Multidimensional Benchmark for Evaluating LLMs on Code Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Weixiang Yan, Haitian Liu, Yunkun Wang, Yunzhe Li, Qian Chen, Wen Wang, Tingyu Lin, Weishan Zhao, Li Zhu, Shuiguang Deng, Hari Sundaram

Viaarxiv icon

CodeTransOcean: A Comprehensive Multilingual Benchmark for Code Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Weixiang Yan, Yuchen Tian, Yunzhe Li, Qian Chen, Wen Wang

Figure 1 for CodeTransOcean: A Comprehensive Multilingual Benchmark for Code Translation
Figure 2 for CodeTransOcean: A Comprehensive Multilingual Benchmark for Code Translation
Figure 3 for CodeTransOcean: A Comprehensive Multilingual Benchmark for Code Translation
Figure 4 for CodeTransOcean: A Comprehensive Multilingual Benchmark for Code Translation
Viaarxiv icon

How People Perceive The Dynamic Zero-COVID Policy: A Retrospective Analysis From The Perspective of Appraisal Theory

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Na Yang, Kyrie Zhixuan Zhou, Yunzhe Li

Figure 1 for How People Perceive The Dynamic Zero-COVID Policy: A Retrospective Analysis From The Perspective of Appraisal Theory
Viaarxiv icon

Pre-trained Neural Recommenders: A Transferable Zero-Shot Framework for Recommendation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 03, 2023
Junting Wang, Adit Krishnan, Hari Sundaram, Yunzhe Li

Viaarxiv icon

Local Conditional Neural Fields for Versatile and Generalizable Large-Scale Reconstructions in Computational Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2023
Hao Wang, Jiabei Zhu, Yunzhe Li, QianWan Yang, Lei Tian

Figure 1 for Local Conditional Neural Fields for Versatile and Generalizable Large-Scale Reconstructions in Computational Imaging
Figure 2 for Local Conditional Neural Fields for Versatile and Generalizable Large-Scale Reconstructions in Computational Imaging
Figure 3 for Local Conditional Neural Fields for Versatile and Generalizable Large-Scale Reconstructions in Computational Imaging
Figure 4 for Local Conditional Neural Fields for Versatile and Generalizable Large-Scale Reconstructions in Computational Imaging
Viaarxiv icon

Enhancing Generation through Summarization Duality and Explicit Outline Control

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Yunzhe Li, Qian Chen, Weixiang Yan, Wen Wang, Qinglin Zhang, Hari Sundaram

Figure 1 for Enhancing Generation through Summarization Duality and Explicit Outline Control
Figure 2 for Enhancing Generation through Summarization Duality and Explicit Outline Control
Figure 3 for Enhancing Generation through Summarization Duality and Explicit Outline Control
Figure 4 for Enhancing Generation through Summarization Duality and Explicit Outline Control
Viaarxiv icon

SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution using SwinIR and Frequency Domain Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Ke Chen, Liangyan Li, Huan Liu, Yunzhe Li, Congling Tang, Jun Chen

Figure 1 for SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution using SwinIR and Frequency Domain Knowledge
Figure 2 for SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution using SwinIR and Frequency Domain Knowledge
Figure 3 for SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution using SwinIR and Frequency Domain Knowledge
Figure 4 for SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution using SwinIR and Frequency Domain Knowledge
Viaarxiv icon

MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Yunsong Zhou, Quan Liu, Hongzi Zhu, Yunzhe Li, Shan Chang, Minyi Guo

Figure 1 for MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Figure 2 for MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Figure 3 for MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Figure 4 for MoGDE: Boosting Mobile Monocular 3D Object Detection with Ground Depth Estimation
Viaarxiv icon