Alert button
Picture for Yulu Gan

Yulu Gan

Alert button

Split-Ensemble: Efficient OOD-aware Ensemble via Task and Model Splitting

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Anthony Chen, Huanrui Yang, Yulu Gan, Denis A Gudovskiy, Zhen Dong, Haofan Wang, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Shanghang Zhang, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon

Decouple Content and Motion for Conditional Image-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Cuifeng Shen, Yulu Gan, Chen Chen, Xiongwei Zhu, Lele Cheng, Jinzhi Wang

Viaarxiv icon

Assessing and Enhancing Robustness of Deep Learning Models with Corruption Emulation in Digital Pathology

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Peixiang Huang, Songtao Zhang, Yulu Gan, Rui Xu, Rongqi Zhu, Wenkang Qin, Limei Guo, Shan Jiang, Lin Luo

Viaarxiv icon

InstructCV: Instruction-Tuned Text-to-Image Diffusion Models as Vision Generalists

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Yulu Gan, Sungwoo Park, Alexander Schubert, Anthony Philippakis, Ahmed M. Alaa

Viaarxiv icon

DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2023
Mingjie Pan, Yulu Gan, Fangxu Zhou, Jiaming Liu, Aimin Wang, Shanghang Zhang, Dawei Li

Figure 1 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Figure 2 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Figure 3 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Figure 4 for DiffuseIR:Diffusion Models For Isotropic Reconstruction of 3D Microscopic Images
Viaarxiv icon

Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2023
Jiaxin Ge, Hongyin Luo, Siyuan Qian, Yulu Gan, Jie Fu, Shanghang Zhan

Figure 1 for Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models
Figure 2 for Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models
Figure 3 for Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models
Figure 4 for Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models
Viaarxiv icon

Decorate the Newcomers: Visual Domain Prompt for Continual Test Time Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2022
Yulu Gan, Xianzheng Ma, Yihang Lou, Yan Bai, Renrui Zhang, Nian Shi, Lin Luo

Figure 1 for Decorate the Newcomers: Visual Domain Prompt for Continual Test Time Adaptation
Figure 2 for Decorate the Newcomers: Visual Domain Prompt for Continual Test Time Adaptation
Figure 3 for Decorate the Newcomers: Visual Domain Prompt for Continual Test Time Adaptation
Figure 4 for Decorate the Newcomers: Visual Domain Prompt for Continual Test Time Adaptation
Viaarxiv icon

Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2022
Yulu Gan, Mingjie Pan, Rongyu Zhang, Zijian Ling, Lingran Zhao, Jiaming Liu, Shanghang Zhang

Figure 1 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Figure 2 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Figure 3 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Figure 4 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Viaarxiv icon