Alert button
Picture for Yuanshao Zhu

Yuanshao Zhu

Alert button

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Enhancing Traffic Prediction with Learnable Filter Module

Oct 24, 2023
Yuanshao Zhu, Yongchao Ye, Xiangyu Zhao, James J. Q. Yu

Figure 1 for Enhancing Traffic Prediction with Learnable Filter Module
Figure 2 for Enhancing Traffic Prediction with Learnable Filter Module
Figure 3 for Enhancing Traffic Prediction with Learnable Filter Module
Figure 4 for Enhancing Traffic Prediction with Learnable Filter Module
Viaarxiv icon

MOELoRA: An MOE-based Parameter Efficient Fine-Tuning Method for Multi-task Medical Applications

Oct 21, 2023
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Derong Xu, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Diffusion Model for GPS Trajectory Generation

Apr 23, 2023
Yuanshao Zhu, Yongchao Ye, Xiangyu Zhao, James J. Q. Yu

Figure 1 for Diffusion Model for GPS Trajectory Generation
Figure 2 for Diffusion Model for GPS Trajectory Generation
Figure 3 for Diffusion Model for GPS Trajectory Generation
Figure 4 for Diffusion Model for GPS Trajectory Generation
Viaarxiv icon

Traffic Prediction with Transfer Learning: A Mutual Information-based Approach

Mar 13, 2023
Yunjie Huang, Xiaozhuang Song, Yuanshao Zhu, Shiyao Zhang, James J. Q. Yu

Figure 1 for Traffic Prediction with Transfer Learning: A Mutual Information-based Approach
Figure 2 for Traffic Prediction with Transfer Learning: A Mutual Information-based Approach
Figure 3 for Traffic Prediction with Transfer Learning: A Mutual Information-based Approach
Figure 4 for Traffic Prediction with Transfer Learning: A Mutual Information-based Approach
Viaarxiv icon

AutoDenoise: Automatic Data Instance Denoising for Recommendations

Mar 12, 2023
Weilin Lin, Xiangyu Zhao, Yejing Wang, Yuanshao Zhu, Wanyu Wang

Figure 1 for AutoDenoise: Automatic Data Instance Denoising for Recommendations
Figure 2 for AutoDenoise: Automatic Data Instance Denoising for Recommendations
Figure 3 for AutoDenoise: Automatic Data Instance Denoising for Recommendations
Figure 4 for AutoDenoise: Automatic Data Instance Denoising for Recommendations
Viaarxiv icon

Resource-constrained Federated Edge Learning with Heterogeneous Data: Formulation and Analysis

Oct 14, 2021
Yi Liu, Yuanshao Zhu, James J. Q. Yu

Figure 1 for Resource-constrained Federated Edge Learning with Heterogeneous Data: Formulation and Analysis
Figure 2 for Resource-constrained Federated Edge Learning with Heterogeneous Data: Formulation and Analysis
Figure 3 for Resource-constrained Federated Edge Learning with Heterogeneous Data: Formulation and Analysis
Figure 4 for Resource-constrained Federated Edge Learning with Heterogeneous Data: Formulation and Analysis
Viaarxiv icon