Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unlocking Compositional Generalization in Pre-trained Models Using Intermediate Representations


Apr 15, 2021
Jonathan Herzig, Peter Shaw, Ming-Wei Chang, Kelvin Guu, Panupong Pasupat, Yuan Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Few-shot Intent Classification and Slot Filling with Retrieved Examples


Apr 12, 2021
Dian Yu, Luheng He, Yuan Zhang, Xinya Du, Panupong Pasupat, Qi Li

Add code

* To appear at NAACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-End Chinese Parsing Exploiting Lexicons


Dec 08, 2020
Yuan Zhang, Zhiyang Teng, Yue Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Cross-Layer Distillation with Semantic Calibration


Dec 06, 2020
Defang Chen, Jian-Ping Mei, Yuan Zhang, Can Wang, Zhe Wang, Yan Feng, Chun Chen

Add code

* AAAI-2021 

   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Graph Convolutional Network on Semi-Supervised Node Classification from an Optimization Perspective


Sep 25, 2020
Hongwei Zhang, Tijin Yan, Zenjun Xie, Yuanqing Xia, Yuan Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Improving Monocular Depth Estimation by Leveraging Structural Awareness and Complementary Datasets


Jul 22, 2020
Tian Chen, Shijie An, Yuan Zhang, Chongyang Ma, Huayan Wang, Xiaoyan Guo, Wen Zheng

Add code

* 14 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Modelling Hierarchical Structure between Dialogue Policy and Natural Language Generator with Option Framework for Task-oriented Dialogue System


Jun 11, 2020
Jianhong Wang, Yuan Zhang, Tae-Kyun Kim, Yunjie Gu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Mapping Natural Language Instructions to Mobile UI Action Sequences


Jun 05, 2020
Yang Li, Jiacong He, Xin Zhou, Yuan Zhang, Jason Baldridge

Add code

* Annual Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020) 

   Access Paper or Ask Questions

Noise-robust Named Entity Understanding for Virtual Assistants


May 29, 2020
Deepak Muralidharan, Joel Ruben Antony Moniz, Sida Gao, Xiao Yang, Lin Li, Justine Kao, Stephen Pulman, Atish Kothari, Ray Shen, Yinying Pan, Vivek Kaul, Mubarak Seyed Ibrahim, Gang Xiang, Nan Dun, Yidan Zhou, Andy O, Yuan Zhang, Pooja Chitkara Xuan Wang, Alkesh Patel, Kushal Tayal, Roger Zheng, Peter Grasch, Jason Williams

Add code

* 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

<<
1
2
3
4
5
6
7
>>