Alert button
Picture for Pingyang Dai

Pingyang Dai

Alert button

Feature Denoising Diffusion Model for Blind Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Xudong Li, Jingyuan Zheng, Runze Hu, Yan Zhang, Ke Li, Yunhang Shen, Xiawu Zheng, Yutao Liu, ShengChuan Zhang, Pingyang Dai, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Prompt Decoupling for Text-to-Image Person Re-identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Weihao Li, Lei Tan, Pingyang Dai, Yan Zhang

Viaarxiv icon

Adaptive Feature Selection for No-Reference Image Quality Assessment using Contrastive Mitigating Semantic Noise Sensitivity

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Xudong Li, Timin Gao, Xiawu Zheng, Runze Hu, Jingyuan Zheng, Yunhang Shen, Ke Li, Yutao Liu, Pingyang Dai, Yan Zhang, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Less is More: Learning Reference Knowledge Using No-Reference Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Xudong Li, Jingyuan Zheng, Xiawu Zheng, Runze Hu, Enwei Zhang, Yuting Gao, Yunhang Shen, Ke Li, Yutao Liu, Pingyang Dai, Yan Zhang, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2023
Qiong Wu, Shubin Huang, Yiyi Zhou, Pingyang Dai, Annan Shu, Guannan Jiang, Rongrong Ji

Figure 1 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 2 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 3 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 4 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Viaarxiv icon

Attention Disturbance and Dual-Path Constraint Network for Occluded Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Jiaer Xia, Lei Tan, Pingyang Dai, Mingbo Zhao, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Attention Disturbance and Dual-Path Constraint Network for Occluded Person Re-Identification
Figure 2 for Attention Disturbance and Dual-Path Constraint Network for Occluded Person Re-Identification
Figure 3 for Attention Disturbance and Dual-Path Constraint Network for Occluded Person Re-Identification
Figure 4 for Attention Disturbance and Dual-Path Constraint Network for Occluded Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2023
Lei Tan, Pingyang Dai, Qixiang Ye, Mingliang Xu, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Spectral Aware Softmax for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Lei Tan, Yukang Zhang, Shengmei Shen, Yan Wang, Pingyang Dai, Xianming Lin, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-Identification via Dual-level Asymmetric Mutual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2023
Qiong Wu, Jiahan Li, Pingyang Dai, Qixiang Ye, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-Identification via Dual-level Asymmetric Mutual Learning
Figure 2 for Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-Identification via Dual-level Asymmetric Mutual Learning
Figure 3 for Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-Identification via Dual-level Asymmetric Mutual Learning
Figure 4 for Unsupervised Domain Adaptation on Person Re-Identification via Dual-level Asymmetric Mutual Learning
Viaarxiv icon

CycleTrans: Learning Neutral yet Discriminative Features for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2022
Qiong Wu, Jiaer Xia, Pingyang Dai, Yiyi Zhou, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for CycleTrans: Learning Neutral yet Discriminative Features for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for CycleTrans: Learning Neutral yet Discriminative Features for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for CycleTrans: Learning Neutral yet Discriminative Features for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for CycleTrans: Learning Neutral yet Discriminative Features for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon