Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yongchun Zhu

Modeling Users' Behavior Sequences with Hierarchical Explainable Network for Cross-domain Fraud Detection


Jan 04, 2022
Yongchun Zhu, Dongbo Xi, Bowen Song, Fuzhen Zhuang, Shuai Chen, Xi Gu, Qing He

* TheWebConf(WWW) 2020 Main Conference Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Aligning Domain-specific Distribution and Classifier for Cross-domain Classification from Multiple Sources


Jan 04, 2022
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Deqing Wang

* AAAI 2019 long paper. Multi-source Domain Adaptation 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Representation Adaptation Network for Cross-domain Image Classification


Jan 04, 2022
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang, Jingwu Chen, Zhiping Shi, Wenjuan Wu, Qing He

* Neural Networks regular paper. Transfer Learning, Domain Adaptation 

  Access Paper or Ask Questions

MDFEND: Multi-domain Fake News Detection


Jan 04, 2022
Qiong Nan, Juan Cao, Yongchun Zhu, Yanyan Wang, Jintao Li

* CIKM 2021 short paper. 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Hierarchical Factorization Machines for User's Event Sequence Analysis


Dec 31, 2021
Dongbo Xi, Fuzhen Zhuang, Bowen Song, Yongchun Zhu, Shuai Chen, Dan Hong, Tao Chen, Xi Gu, Qing He

* Accepted by SIGIR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Transfer of User Preferences for Cross-domain Recommendation


Oct 22, 2021
Yongchun Zhu, Zhenwei Tang, Yudan Liu, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He

* Accepted by WSDM 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Subdomain Adaptation Network for Image Classification


Jun 17, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang, Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, Qing He

* published on TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Expand Audience via Meta Hybrid Experts and Critics for Recommendation and Advertising


May 31, 2021
Yongchun Zhu, Yudan Liu, Ruobing Xie, Fuzhen Zhuang, Xiaobo Hao, Kaikai Ge, Xu Zhang, Leyu Lin, Juan Cao

* accepted by KDD2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling the Sequential Dependence among Audience Multi-step Conversions with Multi-task Learning in Targeted Display Advertising


May 24, 2021
Dongbo Xi, Zhen Chen, Peng Yan, Yinger Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Yu Chen

* accepted by KDD21 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks


May 11, 2021
Yongchun Zhu, Ruobing Xie, Fuzhen Zhuang, Kaikai Ge, Ying Sun, Xu Zhang, Leyu Lin, Juan Cao

* 10 pages, accepted by SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users


May 11, 2021
Yongchun Zhu, Kaikai Ge, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Dongbo Xi, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He

* 5 pages, accepted by SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Combat Data Shift in Few-shot Learning with Knowledge Graph


Feb 26, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiangliang Zhang, Zhiyuan Qi, Zhiping Shi, Qing He

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling the Field Value Variations and Field Interactions Simultaneously for Fraud Detection


Aug 08, 2020
Dongbo Xi, Bowen Song, Fuzhen Zhuang, Yongchun Zhu, Shuai Chen, Tianyi Zhang, Yuan Qi, Qing He

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Transfer Learning


Dec 17, 2019
Fuzhen Zhuang, Zhiyuan Qi, Keyu Duan, Dongbo Xi, Yongchun Zhu, Hengshu Zhu, Hui Xiong, Qing He

* 27 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning Toolkit: Primers and Benchmarks


Nov 20, 2019
Fuzhen Zhuang, Keyu Duan, Tongjia Guo, Yongchun Zhu, Dongbo Xi, Zhiyuan Qi, Qing He

* A Transfer Learning Toolkit 

  Access Paper or Ask Questions