Alert button
Picture for Jianchao Ji

Jianchao Ji

Alert button

PAP-REC: Personalized Automatic Prompt for Recommendation Language Model

Feb 01, 2024
Zelong Li, Jianchao Ji, Yingqiang Ge, Wenyue Hua, Yongfeng Zhang

Viaarxiv icon

War and Peace (WarAgent): Large Language Model-based Multi-Agent Simulation of World Wars

Nov 28, 2023
Wenyue Hua, Lizhou Fan, Lingyao Li, Kai Mei, Jianchao Ji, Yingqiang Ge, Libby Hemphill, Yongfeng Zhang

Viaarxiv icon

User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations

Aug 02, 2023
Juntao Tan, Yingqiang Ge, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Jianchao Ji, Yongfeng Zhang

Figure 1 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Figure 2 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Figure 3 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Figure 4 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Viaarxiv icon

GenRec: Large Language Model for Generative Recommendation

Jul 04, 2023
Jianchao Ji, Zelong Li, Shuyuan Xu, Wenyue Hua, Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yongfeng Zhang

Figure 1 for GenRec: Large Language Model for Generative Recommendation
Figure 2 for GenRec: Large Language Model for Generative Recommendation
Figure 3 for GenRec: Large Language Model for Generative Recommendation
Viaarxiv icon

Counterfactual Collaborative Reasoning

Jun 30, 2023
Jianchao Ji, Zelong Li, Shuyuan Xu, Max Xiong, Juntao Tan, Yingqiang Ge, Hao Wang, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Counterfactual Collaborative Reasoning
Figure 2 for Counterfactual Collaborative Reasoning
Figure 3 for Counterfactual Collaborative Reasoning
Figure 4 for Counterfactual Collaborative Reasoning
Viaarxiv icon

UP5: Unbiased Foundation Model for Fairness-aware Recommendation

May 20, 2023
Wenyue Hua, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Jianchao Ji, Yongfeng Zhang

Figure 1 for UP5: Unbiased Foundation Model for Fairness-aware Recommendation
Figure 2 for UP5: Unbiased Foundation Model for Fairness-aware Recommendation
Figure 3 for UP5: Unbiased Foundation Model for Fairness-aware Recommendation
Figure 4 for UP5: Unbiased Foundation Model for Fairness-aware Recommendation
Viaarxiv icon

OpenAGI: When LLM Meets Domain Experts

Apr 12, 2023
Yingqiang Ge, Wenyue Hua, Jianchao Ji, Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yongfeng Zhang

Figure 1 for OpenAGI: When LLM Meets Domain Experts
Figure 2 for OpenAGI: When LLM Meets Domain Experts
Figure 3 for OpenAGI: When LLM Meets Domain Experts
Figure 4 for OpenAGI: When LLM Meets Domain Experts
Viaarxiv icon

Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications

Jan 08, 2023
Shuyuan Xu, Jianchao Ji, Yunqi Li, Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Figure 2 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Figure 3 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Figure 4 for Causal Inference for Recommendation: Foundations, Methods and Applications
Viaarxiv icon

Dynamic Causal Collaborative Filtering

Aug 23, 2022
Shuyuan Xu, Juntao Tan, Zuohui Fu, Jianchao Ji, Shelby Heinecke, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Dynamic Causal Collaborative Filtering
Figure 2 for Dynamic Causal Collaborative Filtering
Figure 3 for Dynamic Causal Collaborative Filtering
Figure 4 for Dynamic Causal Collaborative Filtering
Viaarxiv icon

AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems

Apr 27, 2022
Zelong Li, Jianchao Ji, Yingqiang Ge, Yongfeng Zhang

Figure 1 for AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Figure 2 for AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Figure 3 for AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Figure 4 for AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Viaarxiv icon