Alert button
Picture for Yile Wang

Yile Wang

Alert button

Reasoning in Conversation: Solving Subjective Tasks through Dialogue Simulation for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Xiaolong Wang, Yile Wang, Yuanchi Zhang, Fuwen Luo, Peng Li, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

DEEM: Dynamic Experienced Expert Modeling for Stance Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Xiaolong Wang, Yile Wang, Sijie Cheng, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

Enhancing Multilingual Capabilities of Large Language Models through Self-Distillation from Resource-Rich Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yuanchi Zhang, Yile Wang, Zijun Liu, Shuo Wang, Xiaolong Wang, Peng Li, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

Towards Unified Alignment Between Agents, Humans, and Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Zonghan Yang, An Liu, Zijun Liu, Kaiming Liu, Fangzhou Xiong, Yile Wang, Zeyuan Yang, Qingyuan Hu, Xinrui Chen, Zhenhe Zhang, Fuwen Luo, Zhicheng Guo, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

ReAlnet: Achieving More Human Brain-Like Vision via Human Neural Representational Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Zitong Lu, Yile Wang, Julie D. Golomb

Viaarxiv icon

Speak It Out: Solving Symbol-Related Problems with Symbol-to-Language Conversion for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Yile Wang, Sijie Cheng, Zixin Sun, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Self-Knowledge Guided Retrieval Augmentation for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Yile Wang, Peng Li, Maosong Sun, Yang Liu

Figure 1 for Self-Knowledge Guided Retrieval Augmentation for Large Language Models
Figure 2 for Self-Knowledge Guided Retrieval Augmentation for Large Language Models
Figure 3 for Self-Knowledge Guided Retrieval Augmentation for Large Language Models
Figure 4 for Self-Knowledge Guided Retrieval Augmentation for Large Language Models
Viaarxiv icon

Prompt-Guided Retrieval Augmentation for Non-Knowledge-Intensive Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2023
Zhicheng Guo, Sijie Cheng, Yile Wang, Peng Li, Yang Liu

Figure 1 for Prompt-Guided Retrieval Augmentation for Non-Knowledge-Intensive Tasks
Figure 2 for Prompt-Guided Retrieval Augmentation for Non-Knowledge-Intensive Tasks
Figure 3 for Prompt-Guided Retrieval Augmentation for Non-Knowledge-Intensive Tasks
Figure 4 for Prompt-Guided Retrieval Augmentation for Non-Knowledge-Intensive Tasks
Viaarxiv icon