Alert button
Picture for Fuwen Luo

Fuwen Luo

Alert button

Reasoning in Conversation: Solving Subjective Tasks through Dialogue Simulation for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Xiaolong Wang, Yile Wang, Yuanchi Zhang, Fuwen Luo, Peng Li, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

CODIS: Benchmarking Context-Dependent Visual Comprehension for Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Fuwen Luo, Chi Chen, Zihao Wan, Zhaolu Kang, Qidong Yan, Yingjie Li, Xiaolong Wang, Siyu Wang, Ziyue Wang, Xiaoyue Mi, Peng Li, Ning Ma, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

Model Composition for Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Chi Chen, Yiyang Du, Zheng Fang, Ziyue Wang, Fuwen Luo, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

Browse and Concentrate: Comprehending Multimodal Content via prior-LLM Context Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Ziyue Wang, Chi Chen, Yiqi Zhu, Fuwen Luo, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

Towards Unified Alignment Between Agents, Humans, and Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Zonghan Yang, An Liu, Zijun Liu, Kaiming Liu, Fangzhou Xiong, Yile Wang, Zeyuan Yang, Qingyuan Hu, Xinrui Chen, Zhenhe Zhang, Fuwen Luo, Zhicheng Guo, Peng Li, Yang Liu

Viaarxiv icon

Position-Enhanced Visual Instruction Tuning for Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Chi Chen, Ruoyu Qin, Fuwen Luo, Xiaoyue Mi, Peng Li, Maosong Sun, Yang Liu

Figure 1 for Position-Enhanced Visual Instruction Tuning for Multimodal Large Language Models
Figure 2 for Position-Enhanced Visual Instruction Tuning for Multimodal Large Language Models
Figure 3 for Position-Enhanced Visual Instruction Tuning for Multimodal Large Language Models
Figure 4 for Position-Enhanced Visual Instruction Tuning for Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon

Exploring Large Language Models for Communication Games: An Empirical Study on Werewolf

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Yuzhuang Xu, Shuo Wang, Peng Li, Fuwen Luo, Xiaolong Wang, Weidong Liu, Yang Liu

Figure 1 for Exploring Large Language Models for Communication Games: An Empirical Study on Werewolf
Figure 2 for Exploring Large Language Models for Communication Games: An Empirical Study on Werewolf
Figure 3 for Exploring Large Language Models for Communication Games: An Empirical Study on Werewolf
Figure 4 for Exploring Large Language Models for Communication Games: An Empirical Study on Werewolf
Viaarxiv icon