Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yikun Xian

Faithfully Explainable Recommendation via Neural Logic Reasoning


Apr 16, 2021
Yaxin Zhu, Yikun Xian, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang

* Accepted in NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Long-term Fairness in Recommendation


Jan 10, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Ruoyuan Gao, Yikun Xian, Yunqi Li, Xiangyu Zhao, Changhua Pei, Fei Sun, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

COOKIE: A Dataset for Conversational Recommendation over Knowledge Graphs in E-commerce


Aug 21, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Yaxin Zhu, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced MRI Reconstruction Network using Neural Architecture Search


Aug 19, 2020
Qiaoying Huang, Dong Yang, Yikun Xian, Pengxiang Wu, Jingru Yi, Hui Qu, Dimitris Metaxas

* 10 pages. Code will be released soon 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs


Jun 28, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

ABSent: Cross-Lingual Sentence Representation Mapping with Bidirectional GANs


Jan 29, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Shijie Geng, Yingqiang Ge, Yuting Wang, Xin Dong, Guang Wang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation


Jun 12, 2019
Yikun Xian, Zuohui Fu, S. Muthukrishnan, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang

* Accepted in SIGIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Waterfall Bandits: Learning to Sell Ads Online


Apr 20, 2019
Branislav Kveton, Saied Mahdian, S. Muthukrishnan, Zheng Wen, Yikun Xian


  Access Paper or Ask Questions