Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yifan Yu

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and Modeling


Apr 28, 2022
Zhongang Cai, Daxuan Ren, Ailing Zeng, Zhengyu Lin, Tao Yu, Wenjia Wang, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

* Homepage: https://caizhongang.github.io/projects/HuMMan/ 

  Access Paper or Ask Questions

Informative Policy Representations in Multi-Agent Reinforcement Learning via Joint-Action Distributions


Jun 10, 2021
Yifan Yu, Haobin Jiang, Zongqing Lu


  Access Paper or Ask Questions

CheXpert: A Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison


Jan 21, 2019
Jeremy Irvin, Pranav Rajpurkar, Michael Ko, Yifan Yu, Silviana Ciurea-Ilcus, Chris Chute, Henrik Marklund, Behzad Haghgoo, Robyn Ball, Katie Shpanskaya, Jayne Seekins, David A. Mong, Safwan S. Halabi, Jesse K. Sandberg, Ricky Jones, David B. Larson, Curtis P. Langlotz, Bhavik N. Patel, Matthew P. Lungren, Andrew Y. Ng

* Published in AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions