Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yicheng Wang

AutoVideo: An Automated Video Action Recognition System


Aug 10, 2021
Daochen Zha, Zaid Pervaiz Bhat, Yi-Wei Chen, Yicheng Wang, Sirui Ding, Anmoll Kumar Jain, Mohammad Qazim Bhat, Kwei-Herng Lai, Jiaben Chen, Na Zou, Xia Hu

* https://github.com/datamllab/autovideo 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

MFIF-GAN: A New Generative Adversarial Network for Multi-Focus Image Fusion


Sep 22, 2020
Yicheng Wang, Shuang Xu, Junmin Liu, Zixiang Zhao, Chunxia Zhang, Jiangshe Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Convolutional Sparse Coding Networks for Image Fusion


May 18, 2020
Shuang Xu, Zixiang Zhao, Yicheng Wang, Chunxia Zhang, Junmin Liu, Jiangshe Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Application End-Point Results: Quantifying Statistical Robustness of MCMC Accelerators


Mar 05, 2020
Xiangyu Zhang, Ramin Bashizade, Yicheng Wang, Cheng Lyu, Sayan Mukherjee, Alvin R. Lebeck


  Access Paper or Ask Questions

Analyzing Compositionality-Sensitivity of NLI Models


Nov 16, 2018
Yixin Nie, Yicheng Wang, Mohit Bansal

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Commonsense for Generative Multi-Hop Question Answering Tasks


Sep 17, 2018
Lisa Bauer, Yicheng Wang, Mohit Bansal

* EMNLP 2018 (22 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Qiniu Submission to ActivityNet Challenge 2018


Jun 12, 2018
Xiaoteng Zhang, Yixin Bao, Feiyun Zhang, Kai Hu, Yicheng Wang, Liang Zhu, Qinzhu He, Yining Lin, Jie Shao, Yao Peng

* 4 pages, 3 figures, CVPR workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Machine Comprehension Models via Adversarial Training


Apr 17, 2018
Yicheng Wang, Mohit Bansal

* NAACL 2018 (7 pages) 

  Access Paper or Ask Questions