Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanpeng Cao

Real-Time Super-Resolution System of 4K-Video Based on Deep Learning


Jul 14, 2021
Yanpeng Cao, Chengcheng Wang, Changjun Song, Yongming Tang, He Li

* 8 pages, 7 figures, ASAP 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Unsupervised Domain Adaptation in Object Detection


Feb 27, 2021
Dayan Guan, Jiaxing Huang, Aoran Xiao, Shijian Lu, Yanpeng Cao


  Access Paper or Ask Questions

Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo


Dec 30, 2020
Yanlong Cao, Binjie Ding, Zewei He, Jiangxin Yang, Jingxi Chen, Yanpeng Cao, Xin Li

* 9 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LGENet: Local and Global Encoder Network for Semantic Segmentation of Airborne Laser Scanning Point Clouds


Dec 18, 2020
Yaping Lin, George Vosselman, Yanpeng Cao, Michael Ying Yang

* Submitted to ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors


Dec 07, 2020
Fan Wang, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Yanpeng Cao, Michael Ying Yang

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Defect Segmentation Leveraging Abundant Normal Training Samples Through Normal Background Regularization and Crop-and-Paste Operation


Jul 18, 2020
Dongyun Lin, Yanpeng Cao, Wenbing Zhu, Yiqun Li


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features


Dec 09, 2019
Du Chen, Zewei He, Yanpeng Cao, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Michael Ying Yang, Siliang Tang, Yueting Zhuang

* 12 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Multispectral Pedestrian Detection


Apr 07, 2019
Dayan Guan, Xing Luo, Yanpeng Cao, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, George Vosselman, Michael Ying Yang


  Access Paper or Ask Questions

Box-level Segmentation Supervised Deep Neural Networks for Accurate and Real-time Multispectral Pedestrian Detection


Feb 14, 2019
Yanpeng Cao, Dayan Guan, Yulun Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Michael Ying Yang


  Access Paper or Ask Questions

Security Event Recognition for Visual Surveillance


Oct 26, 2018
Michael Ying Yang, Wentong Liao, Chun Yang, Yanpeng Cao, Bodo Rosenhahn


  Access Paper or Ask Questions

Fusion of Multispectral Data Through Illumination-aware Deep Neural Networks for Pedestrian Detection


Feb 27, 2018
Dayan Guan, Yanpeng Cao, Jun Liang, Yanlong Cao, Michael Ying Yang


  Access Paper or Ask Questions

Video Event Recognition and Anomaly Detection by Combining Gaussian Process and Hierarchical Dirichlet Process Models


Feb 09, 2018
Michael Ying Yang, Wentong Liao, Yanpeng Cao, Bodo Rosenhahn


  Access Paper or Ask Questions