Alert button
Picture for Yanpeng Cao

Yanpeng Cao

Alert button

Real-Time Super-Resolution System of 4K-Video Based on Deep Learning

Jul 14, 2021
Yanpeng Cao, Chengcheng Wang, Changjun Song, Yongming Tang, He Li

Figure 1 for Real-Time Super-Resolution System of 4K-Video Based on Deep Learning
Figure 2 for Real-Time Super-Resolution System of 4K-Video Based on Deep Learning
Figure 3 for Real-Time Super-Resolution System of 4K-Video Based on Deep Learning
Figure 4 for Real-Time Super-Resolution System of 4K-Video Based on Deep Learning
Viaarxiv icon

Uncertainty-Aware Unsupervised Domain Adaptation in Object Detection

Feb 27, 2021
Dayan Guan, Jiaxing Huang, Aoran Xiao, Shijian Lu, Yanpeng Cao

Figure 1 for Uncertainty-Aware Unsupervised Domain Adaptation in Object Detection
Figure 2 for Uncertainty-Aware Unsupervised Domain Adaptation in Object Detection
Figure 3 for Uncertainty-Aware Unsupervised Domain Adaptation in Object Detection
Figure 4 for Uncertainty-Aware Unsupervised Domain Adaptation in Object Detection
Viaarxiv icon

Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo

Dec 30, 2020
Yanlong Cao, Binjie Ding, Zewei He, Jiangxin Yang, Jingxi Chen, Yanpeng Cao, Xin Li

Figure 1 for Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo
Figure 2 for Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo
Figure 3 for Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo
Figure 4 for Learning Inter- and Intra-frame Representations for Non-Lambertian Photometric Stereo
Viaarxiv icon

LGENet: Local and Global Encoder Network for Semantic Segmentation of Airborne Laser Scanning Point Clouds

Dec 18, 2020
Yaping Lin, George Vosselman, Yanpeng Cao, Michael Ying Yang

Figure 1 for LGENet: Local and Global Encoder Network for Semantic Segmentation of Airborne Laser Scanning Point Clouds
Figure 2 for LGENet: Local and Global Encoder Network for Semantic Segmentation of Airborne Laser Scanning Point Clouds
Figure 3 for LGENet: Local and Global Encoder Network for Semantic Segmentation of Airborne Laser Scanning Point Clouds
Figure 4 for LGENet: Local and Global Encoder Network for Semantic Segmentation of Airborne Laser Scanning Point Clouds
Viaarxiv icon

Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors

Dec 07, 2020
Fan Wang, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Yanpeng Cao, Michael Ying Yang

Figure 1 for Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors
Figure 2 for Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors
Figure 3 for Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors
Figure 4 for Boosting Image Super-Resolution Via Fusion of Complementary Information Captured by Multi-Modal Sensors
Viaarxiv icon

Few-Shot Defect Segmentation Leveraging Abundant Normal Training Samples Through Normal Background Regularization and Crop-and-Paste Operation

Jul 18, 2020
Dongyun Lin, Yanpeng Cao, Wenbing Zhu, Yiqun Li

Figure 1 for Few-Shot Defect Segmentation Leveraging Abundant Normal Training Samples Through Normal Background Regularization and Crop-and-Paste Operation
Figure 2 for Few-Shot Defect Segmentation Leveraging Abundant Normal Training Samples Through Normal Background Regularization and Crop-and-Paste Operation
Figure 3 for Few-Shot Defect Segmentation Leveraging Abundant Normal Training Samples Through Normal Background Regularization and Crop-and-Paste Operation
Figure 4 for Few-Shot Defect Segmentation Leveraging Abundant Normal Training Samples Through Normal Background Regularization and Crop-and-Paste Operation
Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Viaarxiv icon

Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features

Dec 09, 2019
Du Chen, Zewei He, Yanpeng Cao, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Michael Ying Yang, Siliang Tang, Yueting Zhuang

Figure 1 for Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features
Figure 2 for Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features
Figure 3 for Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features
Figure 4 for Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features
Viaarxiv icon