Alert button
Picture for Xuecheng Nie

Xuecheng Nie

Alert button

Customize your NeRF: Adaptive Source Driven 3D Scene Editing via Local-Global Iterative Training

Dec 04, 2023
Runze He, Shaofei Huang, Xuecheng Nie, Tianrui Hui, Luoqi Liu, Jiao Dai, Jizhong Han, Guanbin Li, Si Liu

Viaarxiv icon

Towards Consistent Video Editing with Text-to-Image Diffusion Models

May 27, 2023
Zicheng Zhang, Bonan Li, Xuecheng Nie, Congying Han, Tiande Guo, Luoqi Liu

Figure 1 for Towards Consistent Video Editing with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for Towards Consistent Video Editing with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for Towards Consistent Video Editing with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for Towards Consistent Video Editing with Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon

DiffBFR: Bootstrapping Diffusion Model Towards Blind Face Restoration

May 08, 2023
Xinmin Qiu, Congying Han, ZiCheng Zhang, Bonan Li, Tiande Guo, Xuecheng Nie

Figure 1 for DiffBFR: Bootstrapping Diffusion Model Towards Blind Face Restoration
Figure 2 for DiffBFR: Bootstrapping Diffusion Model Towards Blind Face Restoration
Figure 3 for DiffBFR: Bootstrapping Diffusion Model Towards Blind Face Restoration
Figure 4 for DiffBFR: Bootstrapping Diffusion Model Towards Blind Face Restoration
Viaarxiv icon

StyO: Stylize Your Face in Only One-Shot

Mar 07, 2023
Bonan Li, Zicheng Zhang, Xuecheng Nie, Congying Han, Yinhan Hu, Tiande Guo

Figure 1 for StyO: Stylize Your Face in Only One-Shot
Figure 2 for StyO: Stylize Your Face in Only One-Shot
Figure 3 for StyO: Stylize Your Face in Only One-Shot
Figure 4 for StyO: Stylize Your Face in Only One-Shot
Viaarxiv icon

Masked Reconstruction Contrastive Learning with Information Bottleneck Principle

Nov 15, 2022
Ziwen Liu, Bonan Li, Congying Han, Tiande Guo, Xuecheng Nie

Figure 1 for Masked Reconstruction Contrastive Learning with Information Bottleneck Principle
Figure 2 for Masked Reconstruction Contrastive Learning with Information Bottleneck Principle
Figure 3 for Masked Reconstruction Contrastive Learning with Information Bottleneck Principle
Figure 4 for Masked Reconstruction Contrastive Learning with Information Bottleneck Principle
Viaarxiv icon

Multi-view Human Body Mesh Translator

Oct 04, 2022
Xiangjian Jiang, Xuecheng Nie, Zitian Wang, Luoqi Liu, Si Liu

Figure 1 for Multi-view Human Body Mesh Translator
Figure 2 for Multi-view Human Body Mesh Translator
Figure 3 for Multi-view Human Body Mesh Translator
Figure 4 for Multi-view Human Body Mesh Translator
Viaarxiv icon

DropKey

Aug 08, 2022
Bonan Li, Yinhan Hu, Xuecheng Nie, Congying Han, Xiangjian Jiang, Tiande Guo, Luoqi Liu

Figure 1 for DropKey
Figure 2 for DropKey
Figure 3 for DropKey
Figure 4 for DropKey
Viaarxiv icon

Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation

Mar 23, 2022
Zitian Wang, Xuecheng Nie, Xiaochao Qu, Yunpeng Chen, Si Liu

Figure 1 for Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Figure 2 for Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Figure 3 for Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Figure 4 for Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Viaarxiv icon

Body Meshes as Points

May 06, 2021
Jianfeng Zhang, Dongdong Yu, Jun Hao Liew, Xuecheng Nie, Jiashi Feng

Figure 1 for Body Meshes as Points
Figure 2 for Body Meshes as Points
Figure 3 for Body Meshes as Points
Figure 4 for Body Meshes as Points
Viaarxiv icon

DFS: A Diverse Feature Synthesis Model for Generalized Zero-Shot Learning

Mar 19, 2021
Bonan Li, Xuecheng Nie, Congying Han

Figure 1 for DFS: A Diverse Feature Synthesis Model for Generalized Zero-Shot Learning
Figure 2 for DFS: A Diverse Feature Synthesis Model for Generalized Zero-Shot Learning
Figure 3 for DFS: A Diverse Feature Synthesis Model for Generalized Zero-Shot Learning
Figure 4 for DFS: A Diverse Feature Synthesis Model for Generalized Zero-Shot Learning
Viaarxiv icon