Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Bian

Multi-Anchor Active Domain Adaptation for Semantic Segmentation


Aug 18, 2021
Munan Ning, Donghuan Lu, Dong Wei, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Shuang Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng

* ICCV 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

A New Bidirectional Unsupervised Domain Adaptation Segmentation Framework


Aug 18, 2021
Munan Ning, Cheng Bian, Dong Wei, Chenglang Yuan, Yaohua Wang, Yang Guo, Kai Ma, Yefeng Zheng

* IPMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ensembled ResUnet for Anatomical Brain Barriers Segmentation


Jan 04, 2021
Munan Ning, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

TR-GAN: Topology Ranking GAN with Triplet Loss for Retinal Artery/Vein Classification


Jul 29, 2020
Wenting Chen, Shuang Yu, Junde Wu, Kai Ma, Cheng Bian, Chunyan Chu, Linlin Shen, Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Difficulty-aware Glaucoma Classification with Multi-Rater Consensus Modeling


Jul 29, 2020
Shuang Yu, Hong-Yu Zhou, Kai Ma, Cheng Bian, Chunyan Chu, Hanruo Liu, Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Comparing to Learn: Surpassing ImageNet Pretraining on Radiographs By Comparing Image Representations


Jul 22, 2020
Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Cheng Bian, Yifan Hu, Kai Ma, Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 early accept; Code and pretrained models available at http://github.com/funnyzhou/C2L_MICCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue Segmentation


Jul 20, 2020
Munan Ning, Cheng Bian, Donghuan Lu, Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Yaohua Wang, Kai Ma, Yefeng Zheng

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of primary angle-closure on AS-OCT images with Convolutional Neural Networks


Oct 23, 2019
Chenglang Yuan, Cheng Bian, Hongjian Kang, Shu Liang, Kai Ma, Yefeng Zheng

* The third place in angle-closure glaucoma evaluation (AGE) Challenge, MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Guided Domain Alignment for Layer Segmentation in OCT Images


Aug 30, 2019
Jiexiang Wang, Cheng Bian, Meng Li, Xin Yang, Kai Ma, Wenao Ma, Jin Yuan, Xinghao Ding, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Evaluation of Algorithms for Multi-Modality Whole Heart Segmentation: An Open-Access Grand Challenge


Feb 21, 2019
Xiahai Zhuang, Lei Li, Christian Payer, Darko Stern, Martin Urschler, Mattias P. Heinrich, Julien Oster, Chunliang Wang, Orjan Smedby, Cheng Bian, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Aliasghar Mortazi, Ulas Bagci, Guanyu Yang, Chenchen Sun, Gaetan Galisot, Jean-Yves Ramel, Thierry Brouard, Qianqian Tong, Weixin Si, Xiangyun Liao, Guodong Zeng, Zenglin Shi, Guoyan Zheng, Chengjia Wang, Tom MacGillivray, David Newby, Kawal Rhode, Sebastien Ourselin, Raad Mohiaddin, Jennifer Keegan, David Firmin, Guang Yang

* 14 pages, 7 figures, sumitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Network with Online Hard Example Mining for Accurate Left Atrium Segmentation


Dec 14, 2018
Cheng Bian, Xin Yang, Jianqiang Ma, Shen Zheng, Yu-An Liu, Reza Nezafat, Pheng-Ann Heng, Yefeng Zheng

* 9 pages, 4 figures. MICCAI Workshop on STACOM 2018 

  Access Paper or Ask Questions