Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Domain Adaptation Meets Zero-Shot Learning: An Annotation-Efficient Approach to Multi-Modality Medical Image Segmentation


Mar 19, 2022
Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Shuang Yu, Dong Wei, Yefeng Zheng

Add code

* IEEE TMI 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

REFUGE2 Challenge: Treasure for Multi-Domain Learning in Glaucoma Assessment


Feb 24, 2022
Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Xu Sun, Xingxing Cao, Jaemin Son, Shuang Yu, Menglu Zhang, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Baiying Lei, Benjian Zhao, Xinxing Xu, Shaohua Li, Francisco Fumero, Jose Sigut, Haidar Almubarak, Yakoub Bazi, Yuanhao Guo, Yating Zhou, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Tianjiao Guo, Jie Yang, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunović, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code

* 28 pages, 20 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Anchor Active Domain Adaptation for Semantic Segmentation


Aug 18, 2021
Munan Ning, Donghuan Lu, Dong Wei, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Shuang Yu, Kai Ma, Yefeng Zheng

Add code

* ICCV 2021 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A New Bidirectional Unsupervised Domain Adaptation Segmentation Framework


Aug 18, 2021
Munan Ning, Cheng Bian, Dong Wei, Chenglang Yuan, Yaohua Wang, Yang Guo, Kai Ma, Yefeng Zheng

Add code

* IPMI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Ensembled ResUnet for Anatomical Brain Barriers Segmentation


Jan 04, 2021
Munan Ning, Cheng Bian, Chenglang Yuan, Kai Ma, Yefeng Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Macro-Micro Weakly-supervised Framework for AS-OCT Tissue Segmentation


Jul 20, 2020
Munan Ning, Cheng Bian, Donghuan Lu, Hong-Yu Zhou, Shuang Yu, Chenglang Yuan, Yang Guo, Yaohua Wang, Kai Ma, Yefeng Zheng

Add code

* MICCAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Identification of primary angle-closure on AS-OCT images with Convolutional Neural Networks


Oct 23, 2019
Chenglang Yuan, Cheng Bian, Hongjian Kang, Shu Liang, Kai Ma, Yefeng Zheng

Add code

* The third place in angle-closure glaucoma evaluation (AGE) Challenge, MICCAI 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email