Alert button
Picture for Zihao Liu

Zihao Liu

Alert button

GAD-Generative Learning for HD Map-Free Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2024
Weijian Sun, Yanbo Jia, Qi Zeng, Zihao Liu, Jiang Liao, Yue Li, Xianfeng Li, Bolin Zhao

Figure 1 for GAD-Generative Learning for HD Map-Free Autonomous Driving
Figure 2 for GAD-Generative Learning for HD Map-Free Autonomous Driving
Figure 3 for GAD-Generative Learning for HD Map-Free Autonomous Driving
Figure 4 for GAD-Generative Learning for HD Map-Free Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Leveraging Enhanced Queries of Point Sets for Vectorized Map Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Zihao Liu, Xiaoyu Zhang, Guangwei Liu, Ji Zhao, Ningyi Xu

Viaarxiv icon

Tactile Active Inference Reinforcement Learning for Efficient Robotic Manipulation Skill Acquisition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Zihao Liu, Xing Liu, Yizhai Zhang, Zhengxiong Liu, Panfeng Huang

Viaarxiv icon

NPS: A Framework for Accurate Program Sampling Using Graph Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2023
Yuanwei Fang, Zihao Liu, Yanheng Lu, Jiawei Liu, Jiajie Li, Yi Jin, Jian Chen, Yenkuang Chen, Hongzhong Zheng, Yuan Xie

Figure 1 for NPS: A Framework for Accurate Program Sampling Using Graph Neural Network
Figure 2 for NPS: A Framework for Accurate Program Sampling Using Graph Neural Network
Figure 3 for NPS: A Framework for Accurate Program Sampling Using Graph Neural Network
Figure 4 for NPS: A Framework for Accurate Program Sampling Using Graph Neural Network
Viaarxiv icon

Vehicle Trajectory Prediction based Predictive Collision Risk Assessment for Autonomous Driving in Highway Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Dejian Meng, Wei Xiao, Lijun Zhang, Zhuang Zhang, Zihao Liu

Figure 1 for Vehicle Trajectory Prediction based Predictive Collision Risk Assessment for Autonomous Driving in Highway Scenarios
Figure 2 for Vehicle Trajectory Prediction based Predictive Collision Risk Assessment for Autonomous Driving in Highway Scenarios
Figure 3 for Vehicle Trajectory Prediction based Predictive Collision Risk Assessment for Autonomous Driving in Highway Scenarios
Figure 4 for Vehicle Trajectory Prediction based Predictive Collision Risk Assessment for Autonomous Driving in Highway Scenarios
Viaarxiv icon

Temporal and Contextual Transformer for Multi-Camera Editing of TV Shows

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2022
Anyi Rao, Xuekun Jiang, Sichen Wang, Yuwei Guo, Zihao Liu, Bo Dai, Long Pang, Xiaoyu Wu, Dahua Lin, Libiao Jin

Figure 1 for Temporal and Contextual Transformer for Multi-Camera Editing of TV Shows
Figure 2 for Temporal and Contextual Transformer for Multi-Camera Editing of TV Shows
Figure 3 for Temporal and Contextual Transformer for Multi-Camera Editing of TV Shows
Figure 4 for Temporal and Contextual Transformer for Multi-Camera Editing of TV Shows
Viaarxiv icon

Contrastive and Selective Hidden Embeddings for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2022
Zhuowei Li, Zihao Liu, Zhiqiang Hu, Qing Xia, Ruiqin Xiong, Shaoting Zhang, Dimitris Metaxas, Tingting Jiang

Figure 1 for Contrastive and Selective Hidden Embeddings for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Contrastive and Selective Hidden Embeddings for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Contrastive and Selective Hidden Embeddings for Medical Image Segmentation
Figure 4 for Contrastive and Selective Hidden Embeddings for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2020
Shao-Cheng Wen, Yu-Jen Chen, Zihao Liu, Wujie Wen, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Tsung-Yi Ho, Qianjun Jia, Meiping Huang, Jian Zhuang

Figure 1 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Figure 2 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Figure 3 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Figure 4 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Viaarxiv icon

ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2020
Haoran You, Xiaohan Chen, Yongan Zhang, Chaojian Li, Sicheng Li, Zihao Liu, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

Figure 1 for ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network
Figure 2 for ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network
Figure 3 for ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network
Figure 4 for ShiftAddNet: A Hardware-Inspired Deep Network
Viaarxiv icon

Machine Vision Guided 3D Medical Image Compression for Efficient Transmission and Accurate Segmentation in the Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2019
Zihao Liu, Xiaowei Xu, Tao Liu, Qi Liu, Yanzhi Wang, Yiyu Shi, Wujie Wen, Meiping Huang, Haiyun Yuan, Jian Zhuang

Figure 1 for Machine Vision Guided 3D Medical Image Compression for Efficient Transmission and Accurate Segmentation in the Clouds
Figure 2 for Machine Vision Guided 3D Medical Image Compression for Efficient Transmission and Accurate Segmentation in the Clouds
Figure 3 for Machine Vision Guided 3D Medical Image Compression for Efficient Transmission and Accurate Segmentation in the Clouds
Figure 4 for Machine Vision Guided 3D Medical Image Compression for Efficient Transmission and Accurate Segmentation in the Clouds
Viaarxiv icon