Alert button
Picture for Xianjie Chen

Xianjie Chen

Alert button

Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems

Aug 27, 2020
Tigran Ishkhanov, Maxim Naumov, Xianjie Chen, Yan Zhu, Yuan Zhong, Alisson Gusatti Azzolini, Chonglin Sun, Frank Jiang, Andrey Malevich, Liang Xiong

Figure 1 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 2 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 3 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 4 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Viaarxiv icon

Deep Learning Recommendation Model for Personalization and Recommendation Systems

May 31, 2019
Maxim Naumov, Dheevatsa Mudigere, Hao-Jun Michael Shi, Jianyu Huang, Narayanan Sundaraman, Jongsoo Park, Xiaodong Wang, Udit Gupta, Carole-Jean Wu, Alisson G. Azzolini, Dmytro Dzhulgakov, Andrey Mallevich, Ilia Cherniavskii, Yinghai Lu, Raghuraman Krishnamoorthi, Ansha Yu, Volodymyr Kondratenko, Stephanie Pereira, Xianjie Chen, Wenlin Chen, Vijay Rao, Bill Jia, Liang Xiong, Misha Smelyanskiy

Figure 1 for Deep Learning Recommendation Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 2 for Deep Learning Recommendation Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 3 for Deep Learning Recommendation Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 4 for Deep Learning Recommendation Model for Personalization and Recommendation Systems
Viaarxiv icon

Joint Multi-Person Pose Estimation and Semantic Part Segmentation

Aug 10, 2017
Fangting Xia, Peng Wang, Xianjie Chen, Alan Yuille

Figure 1 for Joint Multi-Person Pose Estimation and Semantic Part Segmentation
Figure 2 for Joint Multi-Person Pose Estimation and Semantic Part Segmentation
Figure 3 for Joint Multi-Person Pose Estimation and Semantic Part Segmentation
Figure 4 for Joint Multi-Person Pose Estimation and Semantic Part Segmentation
Viaarxiv icon

Ground-truth dataset and baseline evaluations for image base-detail separation algorithms

Feb 18, 2016
Xuan Dong, Boyan Bonev, Weixin Li, Weichao Qiu, Xianjie Chen, Alan Yuille

Figure 1 for Ground-truth dataset and baseline evaluations for image base-detail separation algorithms
Figure 2 for Ground-truth dataset and baseline evaluations for image base-detail separation algorithms
Figure 3 for Ground-truth dataset and baseline evaluations for image base-detail separation algorithms
Figure 4 for Ground-truth dataset and baseline evaluations for image base-detail separation algorithms
Viaarxiv icon

DeePM: A Deep Part-Based Model for Object Detection and Semantic Part Localization

Jan 26, 2016
Jun Zhu, Xianjie Chen, Alan L. Yuille

Figure 1 for DeePM: A Deep Part-Based Model for Object Detection and Semantic Part Localization
Figure 2 for DeePM: A Deep Part-Based Model for Object Detection and Semantic Part Localization
Figure 3 for DeePM: A Deep Part-Based Model for Object Detection and Semantic Part Localization
Figure 4 for DeePM: A Deep Part-Based Model for Object Detection and Semantic Part Localization
Viaarxiv icon

Parsing Occluded People by Flexible Compositions

Nov 24, 2015
Xianjie Chen, Alan Yuille

Figure 1 for Parsing Occluded People by Flexible Compositions
Figure 2 for Parsing Occluded People by Flexible Compositions
Figure 3 for Parsing Occluded People by Flexible Compositions
Figure 4 for Parsing Occluded People by Flexible Compositions
Viaarxiv icon

Articulated Pose Estimation by a Graphical Model with Image Dependent Pairwise Relations

Nov 04, 2014
Xianjie Chen, Alan Yuille

Figure 1 for Articulated Pose Estimation by a Graphical Model with Image Dependent Pairwise Relations
Figure 2 for Articulated Pose Estimation by a Graphical Model with Image Dependent Pairwise Relations
Figure 3 for Articulated Pose Estimation by a Graphical Model with Image Dependent Pairwise Relations
Figure 4 for Articulated Pose Estimation by a Graphical Model with Image Dependent Pairwise Relations
Viaarxiv icon

Detect What You Can: Detecting and Representing Objects using Holistic Models and Body Parts

Jun 08, 2014
Xianjie Chen, Roozbeh Mottaghi, Xiaobai Liu, Sanja Fidler, Raquel Urtasun, Alan Yuille

Figure 1 for Detect What You Can: Detecting and Representing Objects using Holistic Models and Body Parts
Figure 2 for Detect What You Can: Detecting and Representing Objects using Holistic Models and Body Parts
Figure 3 for Detect What You Can: Detecting and Representing Objects using Holistic Models and Body Parts
Figure 4 for Detect What You Can: Detecting and Representing Objects using Holistic Models and Body Parts
Viaarxiv icon