Alert button
Picture for Xiang Zhuang

Xiang Zhuang

Alert button

StableMask: Refining Causal Masking in Decoder-only Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Qingyu Yin, Xuzheng He, Xiang Zhuang, Yu Zhao, Jianhua Yao, Xiaoyu Shen, Qiang Zhang

Viaarxiv icon

Scientific Large Language Models: A Survey on Biological & Chemical Domains

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Qiang Zhang, Keyang Ding, Tianwen Lyv, Xinda Wang, Qingyu Yin, Yiwen Zhang, Jing Yu, Yuhao Wang, Xiaotong Li, Zhuoyi Xiang, Xiang Zhuang, Zeyuan Wang, Ming Qin, Mengyao Zhang, Jinlu Zhang, Jiyu Cui, Renjun Xu, Hongyang Chen, Xiaohui Fan, Huabin Xing, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Learning Invariant Molecular Representation in Latent Discrete Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2023
Xiang Zhuang, Qiang Zhang, Keyan Ding, Yatao Bian, Xiao Wang, Jingsong Lv, Hongyang Chen, Huajun Chen

Figure 1 for Learning Invariant Molecular Representation in Latent Discrete Space
Figure 2 for Learning Invariant Molecular Representation in Latent Discrete Space
Figure 3 for Learning Invariant Molecular Representation in Latent Discrete Space
Figure 4 for Learning Invariant Molecular Representation in Latent Discrete Space
Viaarxiv icon

InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Zeyuan Wang, Qiang Zhang, Keyan Ding, Ming Qin, Xiang Zhuang, Xiaotong Li, Huajun Chen

Figure 1 for InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction
Figure 2 for InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction
Figure 3 for InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction
Figure 4 for InstructProtein: Aligning Human and Protein Language via Knowledge Instruction
Viaarxiv icon

Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Xiang Zhuang, Qiang Zhang, Bin Wu, Keyan Ding, Yin Fang, Huajun Chen

Figure 1 for Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction
Figure 2 for Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction
Figure 3 for Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction
Figure 4 for Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon

Molecular Contrastive Learning with Chemical Element Knowledge Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2021
Yin Fang, Qiang Zhang, Haihong Yang, Xiang Zhuang, Shumin Deng, Wen Zhang, Ming Qin, Zhuo Chen, Xiaohui Fan, Huajun Chen

Figure 1 for Molecular Contrastive Learning with Chemical Element Knowledge Graph
Figure 2 for Molecular Contrastive Learning with Chemical Element Knowledge Graph
Figure 3 for Molecular Contrastive Learning with Chemical Element Knowledge Graph
Figure 4 for Molecular Contrastive Learning with Chemical Element Knowledge Graph
Viaarxiv icon

Knowledge-aware Contrastive Molecular Graph Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2021
Yin Fang, Haihong Yang, Xiang Zhuang, Xin Shao, Xiaohui Fan, Huajun Chen

Figure 1 for Knowledge-aware Contrastive Molecular Graph Learning
Figure 2 for Knowledge-aware Contrastive Molecular Graph Learning
Figure 3 for Knowledge-aware Contrastive Molecular Graph Learning
Figure 4 for Knowledge-aware Contrastive Molecular Graph Learning
Viaarxiv icon