Alert button
Picture for Tianxiang Hu

Tianxiang Hu

Alert button

Fast Model Debias with Machine Unlearning

Nov 03, 2023
Ruizhe Chen, Jianfei Yang, Huimin Xiong, Jianhong Bai, Tianxiang Hu, Jin Hao, Yang Feng, Joey Tianyi Zhou, Jian Wu, Zuozhu Liu

Viaarxiv icon

PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model

Jul 12, 2023
Xiangpeng Wei, Haoran Wei, Huan Lin, Tianhao Li, Pei Zhang, Xingzhang Ren, Mei Li, Yu Wan, Zhiwei Cao, Binbin Xie, Tianxiang Hu, Shangjie Li, Binyuan Hui, Bowen Yu, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Fei Huang, Jun Xie

Figure 1 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 2 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 3 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 4 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Viaarxiv icon

A ChatGPT Aided Explainable Framework for Zero-Shot Medical Image Diagnosis

Jul 05, 2023
Jiaxiang Liu, Tianxiang Hu, Yan Zhang, Xiaotang Gai, Yang Feng, Zuozhu Liu

Figure 1 for A ChatGPT Aided Explainable Framework for Zero-Shot Medical Image Diagnosis
Figure 2 for A ChatGPT Aided Explainable Framework for Zero-Shot Medical Image Diagnosis
Figure 3 for A ChatGPT Aided Explainable Framework for Zero-Shot Medical Image Diagnosis
Figure 4 for A ChatGPT Aided Explainable Framework for Zero-Shot Medical Image Diagnosis
Viaarxiv icon

ToothSegNet: Image Degradation meets Tooth Segmentation in CBCT Images

Jul 05, 2023
Jiaxiang Liu, Tianxiang Hu, Yang Feng, Wanghui Ding, Zuozhu Liu

Figure 1 for ToothSegNet: Image Degradation meets Tooth Segmentation in CBCT Images
Figure 2 for ToothSegNet: Image Degradation meets Tooth Segmentation in CBCT Images
Figure 3 for ToothSegNet: Image Degradation meets Tooth Segmentation in CBCT Images
Figure 4 for ToothSegNet: Image Degradation meets Tooth Segmentation in CBCT Images
Viaarxiv icon

WCL-BBCD: A Contrastive Learning and Knowledge Graph Approach to Named Entity Recognition

Mar 14, 2022
Renjie Zhou, Qiang Hu, Jian Wan, Jilin Zhang, Qiang Liu, Tianxiang Hu, Jianjun Li

Figure 1 for WCL-BBCD: A Contrastive Learning and Knowledge Graph Approach to Named Entity Recognition
Figure 2 for WCL-BBCD: A Contrastive Learning and Knowledge Graph Approach to Named Entity Recognition
Figure 3 for WCL-BBCD: A Contrastive Learning and Knowledge Graph Approach to Named Entity Recognition
Figure 4 for WCL-BBCD: A Contrastive Learning and Knowledge Graph Approach to Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning

Feb 25, 2020
Wei Ye, Rui Xie, Jinglei Zhang, Tianxiang Hu, Xiaoyin Wang, Shikun Zhang

Figure 1 for Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning
Figure 2 for Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning
Figure 3 for Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning
Figure 4 for Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning
Viaarxiv icon