Alert button
Picture for Na Liu

Na Liu

Alert button

CasCast: Skillful High-resolution Precipitation Nowcasting via Cascaded Modelling

Feb 06, 2024
Junchao Gong, Lei Bai, Peng Ye, Wanghan Xu, Na Liu, Jianhua Dai, Xiaokang Yang, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

From LLM to Conversational Agent: A Memory Enhanced Architecture with Fine-Tuning of Large Language Models

Jan 05, 2024
Na Liu, Liangyu Chen, Xiaoyu Tian, Wei Zou, Kaijiang Chen, Ming Cui

Viaarxiv icon

DUMA: a Dual-Mind Conversational Agent with Fast and Slow Thinking

Oct 30, 2023
Xiaoyu Tian, Liangyu Chen, Na Liu, Yaxuan Liu, Wei Zou, Kaijiang Chen, Ming Cui

Viaarxiv icon

A Survey on Hyperspectral Image Restoration: From the View of Low-Rank Tensor Approximation

May 18, 2022
Na Liu, Wei Li, Yinjian Wang, Rao Tao, Qian Du, Jocelyn Chanussot

Figure 1 for A Survey on Hyperspectral Image Restoration: From the View of Low-Rank Tensor Approximation
Figure 2 for A Survey on Hyperspectral Image Restoration: From the View of Low-Rank Tensor Approximation
Figure 3 for A Survey on Hyperspectral Image Restoration: From the View of Low-Rank Tensor Approximation
Figure 4 for A Survey on Hyperspectral Image Restoration: From the View of Low-Rank Tensor Approximation
Viaarxiv icon

Detecting Textual Adversarial Examples Based on Distributional Characteristics of Data Representations

Apr 29, 2022
Na Liu, Mark Dras, Wei Emma Zhang

Figure 1 for Detecting Textual Adversarial Examples Based on Distributional Characteristics of Data Representations
Figure 2 for Detecting Textual Adversarial Examples Based on Distributional Characteristics of Data Representations
Figure 3 for Detecting Textual Adversarial Examples Based on Distributional Characteristics of Data Representations
Figure 4 for Detecting Textual Adversarial Examples Based on Distributional Characteristics of Data Representations
Viaarxiv icon

Metasurface-Enabled On-Chip Multiplexed Diffractive Neural Networks in the Visible

Jul 13, 2021
Xuhao Luo, Yueqiang Hu, Xin Li, Xiangnian Ou, Jiajie Lai, Na Liu, Huigao Duan

Figure 1 for Metasurface-Enabled On-Chip Multiplexed Diffractive Neural Networks in the Visible
Figure 2 for Metasurface-Enabled On-Chip Multiplexed Diffractive Neural Networks in the Visible
Figure 3 for Metasurface-Enabled On-Chip Multiplexed Diffractive Neural Networks in the Visible
Figure 4 for Metasurface-Enabled On-Chip Multiplexed Diffractive Neural Networks in the Visible
Viaarxiv icon

Fine-Grained Age Estimation in the wild with Attention LSTM Networks

May 26, 2018
Ke Zhang, Na Liu, Xingfang Yuan, Xinyao Guo, Ce Gao, Zhenbing Zhao

Figure 1 for Fine-Grained Age Estimation in the wild with Attention LSTM Networks
Figure 2 for Fine-Grained Age Estimation in the wild with Attention LSTM Networks
Figure 3 for Fine-Grained Age Estimation in the wild with Attention LSTM Networks
Figure 4 for Fine-Grained Age Estimation in the wild with Attention LSTM Networks
Viaarxiv icon

Condition directed Multi-domain Adversarial Learning for Loop Closure Detection

Nov 21, 2017
Peng Yin, Yuqing He, Na Liu, Jianda Han

Figure 1 for Condition directed Multi-domain Adversarial Learning for Loop Closure Detection
Figure 2 for Condition directed Multi-domain Adversarial Learning for Loop Closure Detection
Figure 3 for Condition directed Multi-domain Adversarial Learning for Loop Closure Detection
Figure 4 for Condition directed Multi-domain Adversarial Learning for Loop Closure Detection
Viaarxiv icon