Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yosuke Higuchi

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plans


Dec 23, 2020
Shinji Watanabe, Florian Boyer, Xuankai Chang, Pengcheng Guo, Tomoki Hayashi, Yosuke Higuchi, Takaaki Hori, Wen-Chin Huang, Hirofumi Inaguma, Naoyuki Kamo, Shigeki Karita, Chenda Li, Jing Shi, Aswin Shanmugam Subramanian, Wangyou Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Orthros: Non-autoregressive End-to-end Speech Translation with Dual-decoder


Nov 06, 2020
Hirofumi Inaguma, Yosuke Higuchi, Kevin Duh, Tatsuya Kawahara, Shinji Watanabe


  Access Paper or Ask Questions

Improved Mask-CTC for Non-Autoregressive End-to-End ASR


Oct 26, 2020
Yosuke Higuchi, Hirofumi Inaguma, Shinji Watanabe, Tetsuji Ogawa, Tetsunori Kobayashi

* Submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions