Alert button
Picture for Jianhui Yu

Jianhui Yu

Alert button

PaintHuman: Towards High-fidelity Text-to-3D Human Texturing via Denoised Score Distillation

Oct 14, 2023
Jianhui Yu, Hao Zhu, Liming Jiang, Chen Change Loy, Weidong Cai, Wayne Wu

Figure 1 for PaintHuman: Towards High-fidelity Text-to-3D Human Texturing via Denoised Score Distillation
Figure 2 for PaintHuman: Towards High-fidelity Text-to-3D Human Texturing via Denoised Score Distillation
Figure 3 for PaintHuman: Towards High-fidelity Text-to-3D Human Texturing via Denoised Score Distillation
Figure 4 for PaintHuman: Towards High-fidelity Text-to-3D Human Texturing via Denoised Score Distillation
Viaarxiv icon

Hi-ResNet: A High-Resolution Remote Sensing Network for Semantic Segmentation

May 23, 2023
Yuxia Chen, Pengcheng Fang, Jianhui Yu, Xiaoling Zhong, Xiaoming Zhang, Tianrui Li

Figure 1 for Hi-ResNet: A High-Resolution Remote Sensing Network for Semantic Segmentation
Figure 2 for Hi-ResNet: A High-Resolution Remote Sensing Network for Semantic Segmentation
Figure 3 for Hi-ResNet: A High-Resolution Remote Sensing Network for Semantic Segmentation
Figure 4 for Hi-ResNet: A High-Resolution Remote Sensing Network for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

CelebV-Text: A Large-Scale Facial Text-Video Dataset

Mar 26, 2023
Jianhui Yu, Hao Zhu, Liming Jiang, Chen Change Loy, Weidong Cai, Wayne Wu

Figure 1 for CelebV-Text: A Large-Scale Facial Text-Video Dataset
Figure 2 for CelebV-Text: A Large-Scale Facial Text-Video Dataset
Figure 3 for CelebV-Text: A Large-Scale Facial Text-Video Dataset
Figure 4 for CelebV-Text: A Large-Scale Facial Text-Video Dataset
Viaarxiv icon

PaRot: Patch-Wise Rotation-Invariant Network via Feature Disentanglement and Pose Restoration

Feb 06, 2023
Dingxin Zhang, Jianhui Yu, Chaoyi Zhang, Weidong Cai

Figure 1 for PaRot: Patch-Wise Rotation-Invariant Network via Feature Disentanglement and Pose Restoration
Figure 2 for PaRot: Patch-Wise Rotation-Invariant Network via Feature Disentanglement and Pose Restoration
Figure 3 for PaRot: Patch-Wise Rotation-Invariant Network via Feature Disentanglement and Pose Restoration
Figure 4 for PaRot: Patch-Wise Rotation-Invariant Network via Feature Disentanglement and Pose Restoration
Viaarxiv icon

Rethinking Rotation Invariance with Point Cloud Registration

Dec 31, 2022
Jianhui Yu, Chaoyi Zhang, Weidong Cai

Figure 1 for Rethinking Rotation Invariance with Point Cloud Registration
Figure 2 for Rethinking Rotation Invariance with Point Cloud Registration
Figure 3 for Rethinking Rotation Invariance with Point Cloud Registration
Figure 4 for Rethinking Rotation Invariance with Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds

Apr 22, 2022
Heng Wang, Chaoyi Zhang, Jianhui Yu, Weidong Cai

Figure 1 for Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds
Figure 2 for Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds
Figure 3 for Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds
Figure 4 for Spatiality-guided Transformer for 3D Dense Captioning on Point Clouds
Viaarxiv icon

3D Medical Point Transformer: Introducing Convolution to Attention Networks for Medical Point Cloud Analysis

Dec 17, 2021
Jianhui Yu, Chaoyi Zhang, Heng Wang, Dingxin Zhang, Yang Song, Tiange Xiang, Dongnan Liu, Weidong Cai

Figure 1 for 3D Medical Point Transformer: Introducing Convolution to Attention Networks for Medical Point Cloud Analysis
Figure 2 for 3D Medical Point Transformer: Introducing Convolution to Attention Networks for Medical Point Cloud Analysis
Figure 3 for 3D Medical Point Transformer: Introducing Convolution to Attention Networks for Medical Point Cloud Analysis
Figure 4 for 3D Medical Point Transformer: Introducing Convolution to Attention Networks for Medical Point Cloud Analysis
Viaarxiv icon

Voxel-wise Cross-Volume Representation Learning for 3D Neuron Reconstruction

Aug 14, 2021
Heng Wang, Chaoyi Zhang, Jianhui Yu, Yang Song, Siqi Liu, Wojciech Chrzanowski, Weidong Cai

Figure 1 for Voxel-wise Cross-Volume Representation Learning for 3D Neuron Reconstruction
Figure 2 for Voxel-wise Cross-Volume Representation Learning for 3D Neuron Reconstruction
Figure 3 for Voxel-wise Cross-Volume Representation Learning for 3D Neuron Reconstruction
Figure 4 for Voxel-wise Cross-Volume Representation Learning for 3D Neuron Reconstruction
Viaarxiv icon

Walk in the Cloud: Learning Curves for Point Clouds Shape Analysis

May 04, 2021
Tiange Xiang, Chaoyi Zhang, Yang Song, Jianhui Yu, Weidong Cai

Figure 1 for Walk in the Cloud: Learning Curves for Point Clouds Shape Analysis
Figure 2 for Walk in the Cloud: Learning Curves for Point Clouds Shape Analysis
Figure 3 for Walk in the Cloud: Learning Curves for Point Clouds Shape Analysis
Figure 4 for Walk in the Cloud: Learning Curves for Point Clouds Shape Analysis
Viaarxiv icon