Alert button
Picture for Li Xu

Li Xu

Alert button

6D-Diff: A Keypoint Diffusion Framework for 6D Object Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2024
Li Xu, Haoxuan Qu, Yujun Cai, Jun Liu

Viaarxiv icon

Trustworthy Large Models in Vision: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Ziyan Guo, Li Xu, Jun Liu

Viaarxiv icon

Deep Neural Network Identification of Limnonectes Species and New Class Detection Using Image Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Li Xu, Yili Hong, Eric P. Smith, David S. McLeod, Xinwei Deng, Laura J. Freeman

Figure 1 for Deep Neural Network Identification of Limnonectes Species and New Class Detection Using Image Data
Figure 2 for Deep Neural Network Identification of Limnonectes Species and New Class Detection Using Image Data
Figure 3 for Deep Neural Network Identification of Limnonectes Species and New Class Detection Using Image Data
Figure 4 for Deep Neural Network Identification of Limnonectes Species and New Class Detection Using Image Data
Viaarxiv icon

Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2023
Qiuyu Ren, Huan Yu, Jiajun Dai, Zhi Zheng, Jun Meng, Li Xu

Figure 1 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Figure 2 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Figure 3 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Figure 4 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Viaarxiv icon

Bridged-GNN: Knowledge Bridge Learning for Effective Knowledge Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Wendong Bi, Xueqi Cheng, Bingbing Xu, Xiaoqian Sun, Li Xu, Huawei Shen

Viaarxiv icon

Towards Robust SDRTV-to-HDRTV via Dual Inverse Degradation Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Kepeng Xu, Gang He, Li Xu, Xingchao Yang, Ming Sun, Yuzhi Wang, Zijia Ma, Haoqiang Fan, Xing Wen

Figure 1 for Towards Robust SDRTV-to-HDRTV via Dual Inverse Degradation Network
Figure 2 for Towards Robust SDRTV-to-HDRTV via Dual Inverse Degradation Network
Figure 3 for Towards Robust SDRTV-to-HDRTV via Dual Inverse Degradation Network
Figure 4 for Towards Robust SDRTV-to-HDRTV via Dual Inverse Degradation Network
Viaarxiv icon

Multi-modal Pre-training for Medical Vision-language Understanding and Generation: An Empirical Study with A New Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 10, 2023
Li Xu, Bo Liu, Ameer Hamza Khan, Lu Fan, Xiao-Ming Wu

Figure 1 for Multi-modal Pre-training for Medical Vision-language Understanding and Generation: An Empirical Study with A New Benchmark
Figure 2 for Multi-modal Pre-training for Medical Vision-language Understanding and Generation: An Empirical Study with A New Benchmark
Figure 3 for Multi-modal Pre-training for Medical Vision-language Understanding and Generation: An Empirical Study with A New Benchmark
Figure 4 for Multi-modal Pre-training for Medical Vision-language Understanding and Generation: An Empirical Study with A New Benchmark
Viaarxiv icon

Meta Compositional Referring Expression Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Li Xu, Mark He Huang, Xindi Shang, Zehuan Yuan, Ying Sun, Jun Liu

Figure 1 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Figure 2 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Figure 3 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Figure 4 for Meta Compositional Referring Expression Segmentation
Viaarxiv icon

Predicting the Silent Majority on Graphs: Knowledge Transferable Graph Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Wendong Bi, Bingbing Xu, Xiaoqian Sun, Li Xu, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Figure 1 for Predicting the Silent Majority on Graphs: Knowledge Transferable Graph Neural Network
Figure 2 for Predicting the Silent Majority on Graphs: Knowledge Transferable Graph Neural Network
Figure 3 for Predicting the Silent Majority on Graphs: Knowledge Transferable Graph Neural Network
Figure 4 for Predicting the Silent Majority on Graphs: Knowledge Transferable Graph Neural Network
Viaarxiv icon