Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Xu

The Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing Competition


Aug 18, 2021
Haoran Peng, He Huang, Li Xu, Tianjiao Li, Jun Liu, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Zhicheng Guo, Cong Wu, Rongchang Li, Mang Ye, Jiahao Wang, Jiaxu Zhang, Yuanzhong Liu, Tao He, Fuwei Zhang, Xianbin Liu, Tao Lin

* Accepted to ICCV 2021 Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning over Traffic Events


Mar 30, 2021
Li Xu, He Huang, Jun Liu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SLAKE: A Semantically-Labeled Knowledge-Enhanced Dataset for Medical Visual Question Answering


Feb 18, 2021
Bo Liu, Li-Ming Zhan, Li Xu, Lin Ma, Yan Yang, Xiao-Ming Wu

* ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Benchmark: Determining Best Achievable Misclassification Error from Training Data


Sep 16, 2019
Morteza Noshad, Li Xu, Alfred Hero

* 34 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Domain Knowledge Transfer with Soft Fine-tuning


Sep 05, 2019
Zhichen Zhao, Bowen Zhang, Yuning Jiang, Li Xu, Lei Li, Wei-Ying Ma


  Access Paper or Ask Questions

MIMO Channel Interpolation via Tucker Decomposed Extreme Learning Machine


Dec 26, 2018
Han Zhang, Bo Ai, Wenjun Xu, Li Xu, Shuguang Cui

* 6 Pages, 2 figures, work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Preserving Image Super-resolution via Contextualized Multi-task Learning


Jul 26, 2017
Yukai Shi, Keze Wang, Chongyu Chen, Li Xu, Liang Lin

* To appear in Transactions on Multimedia 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate Single Stage Detector Using Recurrent Rolling Convolution


Apr 19, 2017
Jimmy Ren, Xiaohao Chen, Jianbo Liu, Wenxiu Sun, Jiahao Pang, Qiong Yan, Yu-Wing Tai, Li Xu

* CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Local- and Holistic- Structure Preserving Image Super Resolution via Deep Joint Component Learning


Jul 25, 2016
Yukai Shi, Keze Wang, Li Xu, Liang Lin

* Published on ICME 2016 (oral), 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Look, Listen and Learn - A Multimodal LSTM for Speaker Identification


Feb 13, 2016
Jimmy Ren, Yongtao Hu, Yu-Wing Tai, Chuan Wang, Li Xu, Wenxiu Sun, Qiong Yan

* The 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-16) 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Saliency Detection on Extended CSSD


Aug 04, 2015
Jianping Shi, Qiong Yan, Li Xu, Jiaya Jia

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multimodal Speaker Naming


Jul 17, 2015
Yongtao Hu, Jimmy Ren, Jingwen Dai, Chang Yuan, Li Xu, Wenping Wang


  Access Paper or Ask Questions

On Vectorization of Deep Convolutional Neural Networks for Vision Tasks


Jan 29, 2015
Jimmy SJ. Ren, Li Xu

* To appear in the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-15). Austin, Texas, USA, January 25-30, 2015 

  Access Paper or Ask Questions

An Evasion and Counter-Evasion Study in Malicious Websites Detection


Aug 08, 2014
Li Xu, Zhenxin Zhan, Shouhuai Xu, Keyin Ye


  Access Paper or Ask Questions

Dense Scattering Layer Removal


Oct 13, 2013
Qiong Yan, Li Xu, Jiaya Jia

* 10 pages, 10 figures, Siggraph Asia 2013 Technial Briefs 

  Access Paper or Ask Questions