Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kuanquan Wang

Transformer Network for Significant Stenosis Detection in CCTA of Coronary Arteries


Jul 07, 2021
Xinghua Ma, Gongning Luo, Wei Wang, Kuanquan Wang


  Access Paper or Ask Questions

The SARAS Endoscopic Surgeon Action Detection (ESAD) dataset: Challenges and methods


Apr 07, 2021
Vivek Singh Bawa, Gurkirt Singh, Francis KapingA, Inna Skarga-Bandurova, Elettra Oleari, Alice Leporini, Carmela Landolfo, Pengfei Zhao, Xi Xiang, Gongning Luo, Kuanquan Wang, Liangzhi Li, Bowen Wang, Shang Zhao, Li Li, Armando Stabile, Francesco Setti, Riccardo Muradore, Fabio Cuzzolin


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Arrhythmia Detection Based on Deep Convolutional Neural Network


Dec 10, 2020
Yang Liu, Kuanquan Wang, Qince Li, Runnan He, Yongfeng Yuan, Henggui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

An Automatic Cardiac Segmentation Framework based on Multi-sequence MR Image


Sep 12, 2019
Yashu Liu, Wei Wang, Kuanquan Wang, Chengqin Ye, Gongning Luo

* 1. Kim, R., et al.: Relationship of MRI delayed contrast enhancement to irreversible injury, in-farct age, and contractile function. Circulation 100(19), 1992-2002 (1999) 
* accepted by STACOM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Detection of ECG Abnormalities by using an Ensemble of Deep Residual Networks with Attention


Aug 27, 2019
Yang Liu, Runnan He, Kuanquan Wang, Qince Li, Qiang Sun, Na Zhao, Henggui Zhang

* 8 pages, 2 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-step Cascaded Networks for Brain Tumor Segmentation


Aug 16, 2019
Xiangyu Li, Gongning Luo, Kuanquan Wang

* Paper for BraTS 2019 runs in conjunction with the MICCAI 2019 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Focus On What's Important: Self-Attention Model for Human Pose Estimation


Sep 22, 2018
Guanxiong Sun, Chengqin Ye, Kuanquan Wang


  Access Paper or Ask Questions

VoxelAtlasGAN: 3D Left Ventricle Segmentation on Echocardiography with Atlas Guided Generation and Voxel-to-voxel Discrimination


Jun 10, 2018
Suyu Dong, Gongning Luo, Kuanquan Wang, Shaodong Cao, Ashley Mercado, Olga Shmuilovich, Henggui Zhang, Shuo Li

* Accepted by MICCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-views Fusion CNN for Left Ventricular Volumes Estimation on Cardiac MR Images


Apr 09, 2018
Gongning Luo, Suyu Dong, Kuanquan Wang, Wangmeng Zuo, Shaodong Cao, Henggui Zhang

* to appear on Transactions on Biomedical Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

Detail-preserving and Content-aware Variational Multi-view Stereo Reconstruction


May 03, 2015
Zhaoxin Li, Kuanquan Wang, Wangmeng Zuo, Deyu Meng, Lei Zhang

* 14 pages,16 figures. Submitted to IEEE Transaction on image processing 

  Access Paper or Ask Questions