Alert button
Picture for Junyi Ao

Junyi Ao

Alert button

Text-guided HuBERT: Self-Supervised Speech Pre-training via Generative Adversarial Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Duo Ma, Xianghu Yue, Junyi Ao, Xiaoxue Gao, Haizhou Li

Viaarxiv icon

The NUS-HLT System for ICASSP2024 ICMC-ASR Grand Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Meng Ge, Yizhou Peng, Yidi Jiang, Jingru Lin, Junyi Ao, Mehmet Sinan Yildirim, Shuai Wang, Haizhou Li, Mengling Feng

Viaarxiv icon

USED: Universal Speaker Extraction and Diarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Junyi Ao, Mehmet Sinan Yıldırım, Meng Ge, Shuai Wang, Ruijie Tao, Yanmin Qian, Liqun Deng, Longshuai Xiao, Haizhou Li

Figure 1 for USED: Universal Speaker Extraction and Diarization
Figure 2 for USED: Universal Speaker Extraction and Diarization
Figure 3 for USED: Universal Speaker Extraction and Diarization
Figure 4 for USED: Universal Speaker Extraction and Diarization
Viaarxiv icon

Self-Supervised Acoustic Word Embedding Learning via Correspondence Transformer Encoder

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Jingru Lin, Xianghu Yue, Junyi Ao, Haizhou Li

Figure 1 for Self-Supervised Acoustic Word Embedding Learning via Correspondence Transformer Encoder
Figure 2 for Self-Supervised Acoustic Word Embedding Learning via Correspondence Transformer Encoder
Figure 3 for Self-Supervised Acoustic Word Embedding Learning via Correspondence Transformer Encoder
Figure 4 for Self-Supervised Acoustic Word Embedding Learning via Correspondence Transformer Encoder
Viaarxiv icon

token2vec: A Joint Self-Supervised Pre-training Framework Using Unpaired Speech and Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2022
Xianghu Yue, Junyi Ao, Xiaoxue Gao, Haizhou Li

Figure 1 for token2vec: A Joint Self-Supervised Pre-training Framework Using Unpaired Speech and Text
Figure 2 for token2vec: A Joint Self-Supervised Pre-training Framework Using Unpaired Speech and Text
Figure 3 for token2vec: A Joint Self-Supervised Pre-training Framework Using Unpaired Speech and Text
Figure 4 for token2vec: A Joint Self-Supervised Pre-training Framework Using Unpaired Speech and Text
Viaarxiv icon

CoBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning Through Code Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2022
Chutong Meng, Junyi Ao, Tom Ko, Mingxuan Wang, Haizhou Li

Figure 1 for CoBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning Through Code Representation Learning
Figure 2 for CoBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning Through Code Representation Learning
Figure 3 for CoBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning Through Code Representation Learning
Figure 4 for CoBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning Through Code Representation Learning
Viaarxiv icon

SpeechUT: Bridging Speech and Text with Hidden-Unit for Encoder-Decoder Based Speech-Text Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2022
Ziqiang Zhang, Long Zhou, Junyi Ao, Shujie Liu, Lirong Dai, Jinyu Li, Furu Wei

Figure 1 for SpeechUT: Bridging Speech and Text with Hidden-Unit for Encoder-Decoder Based Speech-Text Pre-training
Figure 2 for SpeechUT: Bridging Speech and Text with Hidden-Unit for Encoder-Decoder Based Speech-Text Pre-training
Figure 3 for SpeechUT: Bridging Speech and Text with Hidden-Unit for Encoder-Decoder Based Speech-Text Pre-training
Figure 4 for SpeechUT: Bridging Speech and Text with Hidden-Unit for Encoder-Decoder Based Speech-Text Pre-training
Viaarxiv icon

The YiTrans End-to-End Speech Translation System for IWSLT 2022 Offline Shared Task

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2022
Ziqiang Zhang, Junyi Ao, Long Zhou, Shujie Liu, Furu Wei, Jinyu Li

Figure 1 for The YiTrans End-to-End Speech Translation System for IWSLT 2022 Offline Shared Task
Figure 2 for The YiTrans End-to-End Speech Translation System for IWSLT 2022 Offline Shared Task
Figure 3 for The YiTrans End-to-End Speech Translation System for IWSLT 2022 Offline Shared Task
Figure 4 for The YiTrans End-to-End Speech Translation System for IWSLT 2022 Offline Shared Task
Viaarxiv icon

Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2022
Junyi Ao, Ziqiang Zhang, Long Zhou, Shujie Liu, Haizhou Li, Tom Ko, Lirong Dai, Jinyu Li, Yao Qian, Furu Wei

Figure 1 for Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech Data
Figure 2 for Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech Data
Figure 3 for Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech Data
Figure 4 for Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech Data
Viaarxiv icon

LightHuBERT: Lightweight and Configurable Speech Representation Learning with Once-for-All Hidden-Unit BERT

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2022
Rui Wang, Qibing Bai, Junyi Ao, Long Zhou, Zhixiang Xiong, Zhihua Wei, Yu Zhang, Tom Ko, Haizhou Li

Figure 1 for LightHuBERT: Lightweight and Configurable Speech Representation Learning with Once-for-All Hidden-Unit BERT
Figure 2 for LightHuBERT: Lightweight and Configurable Speech Representation Learning with Once-for-All Hidden-Unit BERT
Figure 3 for LightHuBERT: Lightweight and Configurable Speech Representation Learning with Once-for-All Hidden-Unit BERT
Figure 4 for LightHuBERT: Lightweight and Configurable Speech Representation Learning with Once-for-All Hidden-Unit BERT
Viaarxiv icon