Alert button
Picture for Junlin Hou

Junlin Hou

Alert button

Concept-Attention Whitening for Interpretable Skin Lesion Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Junlin Hou, Jilan Xu, Hao Chen

Viaarxiv icon

QMix: Quality-aware Learning with Mixed Noise for Robust Retinal Disease Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Junlin Hou, Jilan Xu, Rui Feng, Hao Chen

Viaarxiv icon

Advancing COVID-19 Detection in 3D CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Qingqiu Li, Runtian Yuan, Junlin Hou, Jilan Xu, Yuejie Zhang, Rui Feng, Hao Chen

Figure 1 for Advancing COVID-19 Detection in 3D CT Scans
Figure 2 for Advancing COVID-19 Detection in 3D CT Scans
Figure 3 for Advancing COVID-19 Detection in 3D CT Scans
Viaarxiv icon

Domain Adaptation Using Pseudo Labels for COVID-19 Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Runtian Yuan, Qingqiu Li, Junlin Hou, Jilan Xu, Yuejie Zhang, Rui Feng, Hao Chen

Figure 1 for Domain Adaptation Using Pseudo Labels for COVID-19 Detection
Figure 2 for Domain Adaptation Using Pseudo Labels for COVID-19 Detection
Viaarxiv icon

Retrieval-Augmented Egocentric Video Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Jilan Xu, Yifei Huang, Junlin Hou, Guo Chen, Yuejie Zhang, Rui Feng, Weidi Xie

Viaarxiv icon

DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2023
Bo Qian, Hao Chen, Xiangning Wang, Haoxuan Che, Gitaek Kwon, Jaeyoung Kim, Sungjin Choi, Seoyoung Shin, Felix Krause, Markus Unterdechler, Junlin Hou, Rui Feng, Yihao Li, Mostafa El Habib Daho, Qiang Wu, Ping Zhang, Xiaokang Yang, Yiyu Cai, Weiping Jia, Huating Li, Bin Sheng

Figure 1 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Figure 2 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Figure 3 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Figure 4 for DRAC: Diabetic Retinopathy Analysis Challenge with Ultra-Wide Optical Coherence Tomography Angiography Images
Viaarxiv icon

Learning Open-vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2023
Jilan Xu, Junlin Hou, Yuejie Zhang, Rui Feng, Yi Wang, Yu Qiao, Weidi Xie

Figure 1 for Learning Open-vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision
Figure 2 for Learning Open-vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision
Figure 3 for Learning Open-vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision
Figure 4 for Learning Open-vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision
Viaarxiv icon

Cross-Field Transformer for Diabetic Retinopathy Grading on Two-field Fundus Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Junlin Hou, Jilan Xu, Fan Xiao, Rui-Wei Zhao, Yuejie Zhang, Haidong Zou, Lina Lu, Wenwen Xue, Rui Feng

Figure 1 for Cross-Field Transformer for Diabetic Retinopathy Grading on Two-field Fundus Images
Figure 2 for Cross-Field Transformer for Diabetic Retinopathy Grading on Two-field Fundus Images
Figure 3 for Cross-Field Transformer for Diabetic Retinopathy Grading on Two-field Fundus Images
Figure 4 for Cross-Field Transformer for Diabetic Retinopathy Grading on Two-field Fundus Images
Viaarxiv icon

Boosting COVID-19 Severity Detection with Infection-aware Contrastive Mixup Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Junlin Hou, Jilan Xu, Nan Zhang, Yuejie Zhang, Xiaobo Zhang, Rui Feng

Figure 1 for Boosting COVID-19 Severity Detection with Infection-aware Contrastive Mixup Classification
Figure 2 for Boosting COVID-19 Severity Detection with Infection-aware Contrastive Mixup Classification
Figure 3 for Boosting COVID-19 Severity Detection with Infection-aware Contrastive Mixup Classification
Figure 4 for Boosting COVID-19 Severity Detection with Infection-aware Contrastive Mixup Classification
Viaarxiv icon

CMC v2: Towards More Accurate COVID-19 Detection with Discriminative Video Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2022
Junlin Hou, Jilan Xu, Nan Zhang, Yi Wang, Yuejie Zhang, Xiaobo Zhang, Rui Feng

Figure 1 for CMC v2: Towards More Accurate COVID-19 Detection with Discriminative Video Priors
Figure 2 for CMC v2: Towards More Accurate COVID-19 Detection with Discriminative Video Priors
Figure 3 for CMC v2: Towards More Accurate COVID-19 Detection with Discriminative Video Priors
Figure 4 for CMC v2: Towards More Accurate COVID-19 Detection with Discriminative Video Priors
Viaarxiv icon