Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay



Yoojin Choi , Mostafa El-Khamy , Jungwon Lee

* CVPR 2021 Workshop on Continual Learning in Computer Vision (CLVision) 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation



Weituo Hao , Mostafa El-Khamy , Jungwon Lee , Jianyi Zhang , Kevin J Liang , Changyou Chen , Lawrence Carin

* Accepted by IEEE CVPR Workshop on Fair, Data Efficient And Trusted Computer Vision 

   Access Paper or Ask Questions

Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation



Yoojin Choi , Jihwan Choi , Mostafa El-Khamy , Jungwon Lee

* CVPR 2020 Joint Workshop on Efficient Deep Learning in Computer Vision (EDLCV) 

   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results



Abdelrahman Abdelhamed , Mahmoud Afifi , Radu Timofte , Michael S. Brown , Yue Cao , Zhilu Zhang , Wangmeng Zuo , Xiaoling Zhang , Jiye Liu , Wendong Chen , Changyuan Wen , Meng Liu , Shuailin Lv , Yunchao Zhang , Zhihong Pan , Baopu Li , Teng Xi , Yanwen Fan , Xiyu Yu , Gang Zhang , Jingtuo Liu , Junyu Han , Errui Ding , Songhyun Yu , Bumjun Park , Jechang Jeong , Shuai Liu , Ziyao Zong , Nan Nan , Chenghua Li , Zengli Yang , Long Bao , Shuangquan Wang , Dongwoon Bai , Jungwon Lee , Youngjung Kim , Kyeongha Rho , Changyeop Shin , Sungho Kim , Pengliang Tang , Yiyun Zhao , Yuqian Zhou , Yuchen Fan , Thomas Huang , Zhihao Li , Nisarg A. Shah , Wei Liu , Qiong Yan , Yuzhi Zhao , Marcin Możejko , Tomasz Latkowski , Lukasz Treszczotko , Michał Szafraniuk , Krzysztof Trojanowski , Yanhong Wu , Pablo Navarrete Michelini , Fengshuo Hu , Yunhua Lu , Sujin Kim , Wonjin Kim , Jaayeon Lee , Jang-Hwan Choi , Magauiya Zhussip , Azamat Khassenov , Jong Hyun Kim , Hwechul Cho , Priya Kansal , Sabari Nathan , Zhangyu Ye , Xiwen Lu , Yaqi Wu , Jiangxin Yang , Yanlong Cao , Siliang Tang , Yanpeng Cao , Matteo Maggioni , Ioannis Marras , Thomas Tanay , Gregory Slabaugh , Youliang Yan , Myungjoo Kang , Han-Soo Choi , Kyungmin Song , Shusong Xu , Xiaomu Lu , Tingniao Wang , Chunxia Lei , Bin Liu , Rajat Gupta , Vineet Kumar


   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results



Andreas Lugmayr , Martin Danelljan , Radu Timofte , Namhyuk Ahn , Dongwoon Bai , Jie Cai , Yun Cao , Junyang Chen , Kaihua Cheng , SeYoung Chun , Wei Deng , Mostafa El-Khamy , Chiu Man Ho , Xiaozhong Ji , Amin Kheradmand , Gwantae Kim , Hanseok Ko , Kanghyu Lee , Jungwon Lee , Hao Li , Ziluan Liu , Zhi-Song Liu , Shuai Liu , Yunhua Lu , Zibo Meng , Pablo Navarrete Michelini , Christian Micheloni , Kalpesh Prajapati , Haoyu Ren , Yong Hyeok Seo , Wan-Chi Siu , Kyung-Ah Sohn , Ying Tai , Rao Muhammad Umer , Shuangquan Wang , Huibing Wang , Timothy Haoning Wu , Haoning Wu , Biao Yang , Fuzhi Yang , Jaejun Yoo , Tongtong Zhao , Yuanbo Zhou , Haijie Zhuo , Ziyao Zong , Xueyi Zou


   Access Paper or Ask Questions

GSANet: Semantic Segmentation with Global and Selective Attention



Qingfeng Liu , Mostafa El-Khamy , Dongwoon Bai , Jungwon Lee


   Access Paper or Ask Questions

HyperCon: Image-To-Video Model Transfer for Video-To-Video Translation Tasks



Ryan Szeto , Mostafa El-Khamy , Jungwon Lee , Jason J. Corso


   Access Paper or Ask Questions

Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder



Yoojin Choi , Mostafa El-Khamy , Jungwon Lee

* ICCV 2019 

   Access Paper or Ask Questions

TW-SMNet: Deep Multitask Learning of Tele-Wide Stereo Matching



Mostafa El-Khamy , Haoyu Ren , Xianzhi Du , Jungwon Lee


   Access Paper or Ask Questions

Deep Robust Single Image Depth Estimation Neural Network Using Scene Understanding



Haoyu Ren , Mostafa El-khamy , Jungwon Lee


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>