Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jungwon Lee

Dual-Teacher Class-Incremental Learning With Data-Free Generative Replay


Jun 17, 2021
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* CVPR 2021 Workshop on Continual Learning in Computer Vision (CLVision) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Fair Federated Learning with Zero-Shot Data Augmentation


Apr 27, 2021
Weituo Hao, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee, Jianyi Zhang, Kevin J Liang, Changyou Chen, Lawrence Carin

* Accepted by IEEE CVPR Workshop on Fair, Data Efficient And Trusted Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Data-Free Network Quantization With Adversarial Knowledge Distillation


May 08, 2020
Yoojin Choi, Jihwan Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* CVPR 2020 Joint Workshop on Efficient Deep Learning in Computer Vision (EDLCV) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

GSANet: Semantic Segmentation with Global and Selective Attention


Feb 14, 2020
Qingfeng Liu, Mostafa El-Khamy, Dongwoon Bai, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

HyperCon: Image-To-Video Model Transfer for Video-To-Video Translation Tasks


Dec 10, 2019
Ryan Szeto, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee, Jason J. Corso


  Access Paper or Ask Questions

Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder


Sep 11, 2019
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

TW-SMNet: Deep Multitask Learning of Tele-Wide Stereo Matching


Jun 11, 2019
Mostafa El-Khamy, Haoyu Ren, Xianzhi Du, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Deep Robust Single Image Depth Estimation Neural Network Using Scene Understanding


Jun 07, 2019
Haoyu Ren, Mostafa El-khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Wyner VAE: Joint and Conditional Generation with Succinct Common Representation Learning


May 27, 2019
J. Jon Ryu, Yoojin Choi, Young-Han Kim, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* 24 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AMNet: Deep Atrous Multiscale Stereo Disparity Estimation Networks


Apr 19, 2019
Xianzhi Du, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Sparse Convolutional Neural Networks in Dual Spatial-Winograd Domains


Feb 21, 2019
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* IEEE ICASSP 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1805.08303 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Multi-Task Denoising for joint SDR and PESQ Optimization


Jan 30, 2019
Jaeyoung Kim, Mostafa El-Kharmy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Compression of Deep Convolutional Neural Networks under Joint Sparsity Constraints


Oct 29, 2018
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

DN-ResNet: Efficient Deep Residual Network for Image Denoising


Oct 16, 2018
Haoyu Ren, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Learning Low Precision Deep Neural Networks through Regularization


Sep 01, 2018
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Fused Deep Neural Networks for Efficient Pedestrian Detection


May 02, 2018
Xianzhi Du, Mostafa El-Khamy, Vlad I. Morariu, Jungwon Lee, Larry Davis

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

BridgeNets: Student-Teacher Transfer Learning Based on Recursive Neural Networks and its Application to Distant Speech Recognition


Feb 21, 2018
Jaeyoung Kim, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* Accepted to 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Deep Neural Network Compression


Feb 07, 2018
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Towards the Limit of Network Quantization


Nov 13, 2017
Yoojin Choi, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* Published as a conference paper at ICLR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

CT-SRCNN: Cascade Trained and Trimmed Deep Convolutional Neural Networks for Image Super Resolution


Nov 11, 2017
Haoyu Ren, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee

* Accepted to IEEE Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV) 2018, Lake Tahoe, USA 

  Access Paper or Ask Questions

Residual LSTM: Design of a Deep Recurrent Architecture for Distant Speech Recognition


Jun 05, 2017
Jaeyoung Kim, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee


  Access Paper or Ask Questions

Fused DNN: A deep neural network fusion approach to fast and robust pedestrian detection


May 28, 2017
Xianzhi Du, Mostafa El-Khamy, Jungwon Lee, Larry S. Davis

* WACV 2017 

  Access Paper or Ask Questions