Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Transformers in Medical Image Analysis: A ReviewKelei He , Chen Gan , Zhuoyuan Li , Islem Rekik , Zihao Yin , Wen Ji , Yang Gao , Qian Wang , Junfeng Zhang , Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Brain Tumor Segmentation via Bidirectional Global-to-Local Unsupervised Domain AdaptationKelei He , Wen Ji , Tao Zhou , Zhuoyuan Li , Jing Huo , Xin Zhang , Yang Gao , Dinggang Shen , Bing Zhang , Junfeng Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Synergistic Learning of Lung Lobe Segmentation and Hierarchical Multi-Instance Classification for Automated Severity Assessment of COVID-19 in CT ImagesKelei He , Wei Zhao , Xingzhi Xie , Wen Ji , Mingxia Liu , Zhenyu Tang , Feng Shi , Yang Gao , Jun Liu , Junfeng Zhang , Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

HF-UNet: Learning Hierarchically Inter-Task Relevance in Multi-Task U-Net for Accurate Prostate SegmentationKelei He , Chunfeng Lian , Bing Zhang , Xin Zhang , Xiaohuan Cao , Dong Nie , Yang Gao , Junfeng Zhang , Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

TripletUNet: Multi-Task U-Net with Online Voxel-Wise Learning for Precise CT Prostate SegmentationKelei He , Chunfeng Lian , Ehsan Adeli , Jing Huo , Yinghuan Shi , Yang Gao , Bing Zhang , Junfeng Zhang , Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

LEARN: Learned Experts' Assessment-based Reconstruction Network for Sparse-data CTHu Chen , Yi Zhang , Yunjin Chen , Junfeng Zhang , Weihua Zhang , Huaiqiaing Sun , Yang Lv , Peixi Liao , Jiliu Zhou , Ge Wang

* 18 pages, 15 figures, accepted by IEEE TMI 

   Access Paper or Ask Questions