Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junfeng Zhang

Cross-Modality Brain Tumor Segmentation via Bidirectional Global-to-Local Unsupervised Domain Adaptation


May 17, 2021
Kelei He, Wen Ji, Tao Zhou, Zhuoyuan Li, Jing Huo, Xin Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen, Bing Zhang, Junfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Synergistic Learning of Lung Lobe Segmentation and Hierarchical Multi-Instance Classification for Automated Severity Assessment of COVID-19 in CT Images


May 24, 2020
Kelei He, Wei Zhao, Xingzhi Xie, Wen Ji, Mingxia Liu, Zhenyu Tang, Feng Shi, Yang Gao, Jun Liu, Junfeng Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

HF-UNet: Learning Hierarchically Inter-Task Relevance in Multi-Task U-Net for Accurate Prostate Segmentation


May 23, 2020
Kelei He, Chunfeng Lian, Bing Zhang, Xin Zhang, Xiaohuan Cao, Dong Nie, Yang Gao, Junfeng Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

TripletUNet: Multi-Task U-Net with Online Voxel-Wise Learning for Precise CT Prostate Segmentation


May 21, 2020
Kelei He, Chunfeng Lian, Ehsan Adeli, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao, Bing Zhang, Junfeng Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

LEARN: Learned Experts' Assessment-based Reconstruction Network for Sparse-data CT


Feb 10, 2018
Hu Chen, Yi Zhang, Yunjin Chen, Junfeng Zhang, Weihua Zhang, Huaiqiaing Sun, Yang Lv, Peixi Liao, Jiliu Zhou, Ge Wang

* 18 pages, 15 figures, accepted by IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions