Alert button
Picture for Ge Wang

Ge Wang

Alert button

Switch EMA: A Free Lunch for Better Flatness and Sharpness

Feb 14, 2024
Siyuan Li, Zicheng Liu, Juanxi Tian, Ge Wang, Zedong Wang, Weiyang Jin, Di Wu, Cheng Tan, Tao Lin, Yang Liu, Baigui Sun, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Poisson flow consistency models for low-dose CT image denoising

Feb 13, 2024
Dennis Hein, Adam Wang, Ge Wang

Viaarxiv icon

Data and Physics driven Deep Learning Models for Fast MRI Reconstruction: Fundamentals and Methodologies

Jan 29, 2024
Jiahao Huang, Yinzhe Wu, Fanwen Wang, Yingying Fang, Yang Nan, Cagan Alkan, Lei Xu, Zhifan Gao, Weiwen Wu, Lei Zhu, Zhaolin Chen, Peter Lally, Neal Bangerter, Kawin Setsompop, Yike Guo, Daniel Rueckert, Ge Wang, Guang Yang

Viaarxiv icon

Graph-level Protein Representation Learning by Structure Knowledge Refinement

Jan 05, 2024
Ge Wang, Zelin Zang, Jiangbin Zheng, Jun Xia, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

IQAGPT: Image Quality Assessment with Vision-language and ChatGPT Models

Dec 25, 2023
Zhihao Chen, Bin Hu, Chuang Niu, Tao Chen, Yuxin Li, Hongming Shan, Ge Wang

Viaarxiv icon

PPFM: Image denoising in photon-counting CT using single-step posterior sampling Poisson flow generative models

Dec 19, 2023
Dennis Hein, Staffan Holmin, Timothy Szczykutowicz, Jonathan S Maltz, Mats Danielsson, Ge Wang, Mats Persson

Viaarxiv icon

MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design

Dec 11, 2023
Jiangbin Zheng, Siyuan Li, Yufei Huang, Zhangyang Gao, Cheng Tan, Bozhen Hu, Jun Xia, Ge Wang, Stan Z. Li

Figure 1 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Figure 2 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Figure 3 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Figure 4 for MMDesign: Multi-Modality Transfer Learning for Generative Protein Design
Viaarxiv icon

Coronary Atherosclerotic Plaque Characterization with Photon-counting CT: a Simulation-based Feasibility Study

Dec 04, 2023
Mengzhou Li, Mingye Wu, Jed Pack, Pengwei Wu, Bruno De Man, Adam Wang, Koen Nieman, Ge Wang

Viaarxiv icon

Dose-aware Diffusion Model for 3D Ultra Low-dose PET Imaging

Nov 07, 2023
Huidong Xie, Weijie Gan, Bo Zhou, Xiongchao Chen, Qiong Liu, Xueqi Guo, Liang Guo, Hongyu An, Ulugbek S. Kamilov, Ge Wang, Chi Liu

Viaarxiv icon

Diffusion Prior Regularized Iterative Reconstruction for Low-dose CT

Oct 10, 2023
Wenjun Xia, Yongyi Shi, Chuang Niu, Wenxiang Cong, Ge Wang

Viaarxiv icon