Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huixing Jiang

TODSum: Task-Oriented Dialogue Summarization with State Tracking


Oct 25, 2021
Lulu Zhao, Fujia Zheng, Keqing He, Weihao Zeng, Yuejie Lei, Huixing Jiang, Wei Wu, Weiran Xu, Jun Guo, Fanyu Meng

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Capturing Event Argument Interaction via A Bi-Directional Entity-Level Recurrent Decoder


Jul 01, 2021
Xiangyu Xi, Wei Ye, Shikun Zhang, Quanxiu Wang, Huixing Jiang, Wei Wu

* ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Novel Slot Detection: A Benchmark for Discovering Unknown Slot Types in the Task-Oriented Dialogue System


May 29, 2021
Yanan Wu, Zhiyuan Zeng, Keqing He, Hong Xu, Yuanmeng Yan, Huixing Jiang, Weiran Xu

* ACL2021 
* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Discriminative Representations for Out-of-Domain Detection with Supervised Contrastive Learning


May 29, 2021
Zhiyuan Zeng, Keqing He, Yuanmeng Yan, Zijun Liu, Yanan Wu, Hong Xu, Huixing Jiang, Weiran Xu

* ACL2021 
* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Converse, Focus and Guess -- Towards Multi-Document Driven Dialogue


Feb 04, 2021
Han Liu, Caixia Yuan, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Wang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Answer-Driven Visual State Estimator for Goal-Oriented Visual Dialogue


Oct 01, 2020
Zipeng Xu, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang, Yushu Yang, Huixing Jiang, Zhongyuan Ouyang

* Accepted at ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2020) 

  Access Paper or Ask Questions