Alert button
Picture for Hong Qian

Hong Qian

Alert button

Victor

On the Opportunities of Green Computing: A Survey

Nov 09, 2023
You Zhou, Xiujing Lin, Xiang Zhang, Maolin Wang, Gangwei Jiang, Huakang Lu, Yupeng Wu, Kai Zhang, Zhe Yang, Kehang Wang, Yongduo Sui, Fengwei Jia, Zuoli Tang, Yao Zhao, Hongxuan Zhang, Tiannuo Yang, Weibo Chen, Yunong Mao, Yi Li, De Bao, Yu Li, Hongrui Liao, Ting Liu, Jingwen Liu, Jinchi Guo, Xiangyu Zhao, Ying WEI, Hong Qian, Qi Liu, Xiang Wang, Wai Kin, Chan, Chenliang Li, Yusen Li, Shiyu Yang, Jining Yan, Chao Mou, Shuai Han, Wuxia Jin, Guannan Zhang, Xiaodong Zeng

Figure 1 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Figure 2 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Figure 3 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Figure 4 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Viaarxiv icon

Scaling Multi-Objective Security Games Provably via Space Discretization Based Evolutionary Search

Mar 28, 2023
Yu-Peng Wu, Hong Qian, Rong-Jun Qin, Yi Chen, Aimin Zhou

Viaarxiv icon

Unified Policy Optimization for Continuous-action Reinforcement Learning in Non-stationary Tasks and Games

Aug 19, 2022
Rong-Jun Qin, Fan-Ming Luo, Hong Qian, Yang Yu

Figure 1 for Unified Policy Optimization for Continuous-action Reinforcement Learning in Non-stationary Tasks and Games
Figure 2 for Unified Policy Optimization for Continuous-action Reinforcement Learning in Non-stationary Tasks and Games
Figure 3 for Unified Policy Optimization for Continuous-action Reinforcement Learning in Non-stationary Tasks and Games
Figure 4 for Unified Policy Optimization for Continuous-action Reinforcement Learning in Non-stationary Tasks and Games
Viaarxiv icon

BBTv2: Pure Black-Box Optimization Can Be Comparable to Gradient Descent for Few-Shot Learning

May 23, 2022
Tianxiang Sun, Zhengfu He, Hong Qian, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

Figure 1 for BBTv2: Pure Black-Box Optimization Can Be Comparable to Gradient Descent for Few-Shot Learning
Figure 2 for BBTv2: Pure Black-Box Optimization Can Be Comparable to Gradient Descent for Few-Shot Learning
Figure 3 for BBTv2: Pure Black-Box Optimization Can Be Comparable to Gradient Descent for Few-Shot Learning
Figure 4 for BBTv2: Pure Black-Box Optimization Can Be Comparable to Gradient Descent for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service

Feb 08, 2022
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Hong Qian, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

Figure 1 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Figure 2 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Figure 3 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Figure 4 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Viaarxiv icon

Derivative-Free Reinforcement Learning: A Review

Feb 10, 2021
Hong Qian, Yang Yu

Figure 1 for Derivative-Free Reinforcement Learning: A Review
Figure 2 for Derivative-Free Reinforcement Learning: A Review
Figure 3 for Derivative-Free Reinforcement Learning: A Review
Figure 4 for Derivative-Free Reinforcement Learning: A Review
Viaarxiv icon

ZOOpt: Toolbox for Derivative-Free Optimization

Feb 06, 2018
Yu-Ren Liu, Yi-Qi Hu, Hong Qian, Yang Yu, Chao Qian

Figure 1 for ZOOpt: Toolbox for Derivative-Free Optimization
Figure 2 for ZOOpt: Toolbox for Derivative-Free Optimization
Viaarxiv icon