Alert button
Picture for Danwei Wang

Danwei Wang

Alert button

Towards Real-World Aerial Vision Guidance with Categorical 6D Pose Tracker

Jan 15, 2024
Jingtao Sun, Yaonan Wang, Danwei Wang

Viaarxiv icon

PLGSLAM: Progressive Neural Scene Represenation with Local to Global Bundle Adjustment

Dec 15, 2023
Tianchen Deng, Guole Shen, Tong Qin, Jianyu Wang, Wentao Zhao, Jingchuan Wang, Danwei Wang, Weidong Chen

Viaarxiv icon

ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Auto-Encoder in Urban Scenes

Dec 15, 2023
Tianchen Deng, Siyang Liu, Xuan Wang, Yejia Liu, Danwei Wang, Weidong Chen

Figure 1 for ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Auto-Encoder in Urban Scenes
Figure 2 for ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Auto-Encoder in Urban Scenes
Figure 3 for ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Auto-Encoder in Urban Scenes
Figure 4 for ProSGNeRF: Progressive Dynamic Neural Scene Graph with Frequency Modulated Auto-Encoder in Urban Scenes
Viaarxiv icon

NTU4DRadLM: 4D Radar-centric Multi-Modal Dataset for Localization and Mapping

Sep 02, 2023
Jun Zhang, Huayang Zhuge, Yiyao Liu, Guohao Peng, Zhenyu Wu, Haoyuan Zhang, Qiyang Lyu, Heshan Li, Chunyang Zhao, Dogan Kircali, Sanat Mharolkar, Xun Yang, Su Yi, Yuanzhe Wang, Danwei Wang

Figure 1 for NTU4DRadLM: 4D Radar-centric Multi-Modal Dataset for Localization and Mapping
Figure 2 for NTU4DRadLM: 4D Radar-centric Multi-Modal Dataset for Localization and Mapping
Figure 3 for NTU4DRadLM: 4D Radar-centric Multi-Modal Dataset for Localization and Mapping
Figure 4 for NTU4DRadLM: 4D Radar-centric Multi-Modal Dataset for Localization and Mapping
Viaarxiv icon

The Hilti SLAM Challenge Dataset

Sep 23, 2021
Michael Helmberger, Kristian Morin, Nitish Kumar, Danwei Wang, Yufeng Yue, Giovanni Cioffi, Davide Scaramuzza

Figure 1 for The Hilti SLAM Challenge Dataset
Figure 2 for The Hilti SLAM Challenge Dataset
Figure 3 for The Hilti SLAM Challenge Dataset
Figure 4 for The Hilti SLAM Challenge Dataset
Viaarxiv icon

Semantic Reinforced Attention Learning for Visual Place Recognition

Aug 19, 2021
Guohao Peng, Yufeng Yue, Jun Zhang, Zhenyu Wu, Xiaoyu Tang, Danwei Wang

Figure 1 for Semantic Reinforced Attention Learning for Visual Place Recognition
Figure 2 for Semantic Reinforced Attention Learning for Visual Place Recognition
Figure 3 for Semantic Reinforced Attention Learning for Visual Place Recognition
Figure 4 for Semantic Reinforced Attention Learning for Visual Place Recognition
Viaarxiv icon

Magnetic-Assisted Initialization for Infrastructure-free Mobile Robot Localization

Nov 21, 2019
Zhenyu Wu, Mingxing Wen, Guohao Peng, Xiaoyu Tang, Danwei Wang

Figure 1 for Magnetic-Assisted Initialization for Infrastructure-free Mobile Robot Localization
Figure 2 for Magnetic-Assisted Initialization for Infrastructure-free Mobile Robot Localization
Figure 3 for Magnetic-Assisted Initialization for Infrastructure-free Mobile Robot Localization
Figure 4 for Magnetic-Assisted Initialization for Infrastructure-free Mobile Robot Localization
Viaarxiv icon