Alert button
Picture for Heming Zhang

Heming Zhang

Alert button

Discriminator-Guided Model-Based Offline Imitation Learning

Jul 05, 2022
Wenjia Zhang, Haoran Xu, Haoyi Niu, Peng Cheng, Ming Li, Heming Zhang, Guyue Zhou, Xianyuan Zhan

Figure 1 for Discriminator-Guided Model-Based Offline Imitation Learning
Figure 2 for Discriminator-Guided Model-Based Offline Imitation Learning
Figure 3 for Discriminator-Guided Model-Based Offline Imitation Learning
Figure 4 for Discriminator-Guided Model-Based Offline Imitation Learning
Viaarxiv icon

Interpretable Drug Synergy Prediction with Graph Neural Networks for Human-AI Collaboration in Healthcare

May 14, 2021
Zehao Dong, Heming Zhang, Yixin Chen, Fuhai Li

Figure 1 for Interpretable Drug Synergy Prediction with Graph Neural Networks for Human-AI Collaboration in Healthcare
Figure 2 for Interpretable Drug Synergy Prediction with Graph Neural Networks for Human-AI Collaboration in Healthcare
Figure 3 for Interpretable Drug Synergy Prediction with Graph Neural Networks for Human-AI Collaboration in Healthcare
Figure 4 for Interpretable Drug Synergy Prediction with Graph Neural Networks for Human-AI Collaboration in Healthcare
Viaarxiv icon

Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards

Aug 06, 2020
Xuewen Yang, Heming Zhang, Di Jin, Yingru Liu, Chi-Hao Wu, Jianchao Tan, Dongliang Xie, Jue Wang, Xin Wang

Figure 1 for Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards
Figure 2 for Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards
Figure 3 for Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards
Figure 4 for Fashion Captioning: Towards Generating Accurate Descriptions with Semantic Rewards
Viaarxiv icon

Learning Color Compatibility in Fashion Outfits

Jul 05, 2020
Heming Zhang, Xuewen Yang, Jianchao Tan, Chi-Hao Wu, Jue Wang, C. -C. Jay Kuo

Figure 1 for Learning Color Compatibility in Fashion Outfits
Figure 2 for Learning Color Compatibility in Fashion Outfits
Figure 3 for Learning Color Compatibility in Fashion Outfits
Figure 4 for Learning Color Compatibility in Fashion Outfits
Viaarxiv icon

Deep Kinship Verification via Appearance-shape Joint Prediction and Adaptation-based Approach

May 15, 2019
Heming Zhang, Xiaolong Wang, C. -C. Jay Kuo

Figure 1 for Deep Kinship Verification via Appearance-shape Joint Prediction and Adaptation-based Approach
Figure 2 for Deep Kinship Verification via Appearance-shape Joint Prediction and Adaptation-based Approach
Figure 3 for Deep Kinship Verification via Appearance-shape Joint Prediction and Adaptation-based Approach
Figure 4 for Deep Kinship Verification via Appearance-shape Joint Prediction and Adaptation-based Approach
Viaarxiv icon

Accelerating Proposal Generation Network for \\Fast Face Detection on Mobile Devices

Apr 27, 2019
Heming Zhang, Xiaolong Wang, Jingwen Zhu, C. -C. Jay Kuo

Figure 1 for Accelerating Proposal Generation Network for \\Fast Face Detection on Mobile Devices
Figure 2 for Accelerating Proposal Generation Network for \\Fast Face Detection on Mobile Devices
Figure 3 for Accelerating Proposal Generation Network for \\Fast Face Detection on Mobile Devices
Figure 4 for Accelerating Proposal Generation Network for \\Fast Face Detection on Mobile Devices
Viaarxiv icon

Class-incremental Learning via Deep Model Consolidation

Mar 28, 2019
Junting Zhang, Jie Zhang, Shalini Ghosh, Dawei Li, Serafettin Tasci, Larry Heck, Heming Zhang, C. -C. Jay Kuo

Figure 1 for Class-incremental Learning via Deep Model Consolidation
Figure 2 for Class-incremental Learning via Deep Model Consolidation
Figure 3 for Class-incremental Learning via Deep Model Consolidation
Figure 4 for Class-incremental Learning via Deep Model Consolidation
Viaarxiv icon

Regularize, Expand and Compress: Multi-task based Lifelong Learning via NonExpansive AutoML

Mar 20, 2019
Jie Zhang, Junting Zhang, Shalini Ghosh, Dawei Li, Jingwen Zhu, Heming Zhang, Yalin Wang

Figure 1 for Regularize, Expand and Compress: Multi-task based Lifelong Learning via NonExpansive AutoML
Figure 2 for Regularize, Expand and Compress: Multi-task based Lifelong Learning via NonExpansive AutoML
Figure 3 for Regularize, Expand and Compress: Multi-task based Lifelong Learning via NonExpansive AutoML
Figure 4 for Regularize, Expand and Compress: Multi-task based Lifelong Learning via NonExpansive AutoML
Viaarxiv icon

Generative Visual Dialogue System via Adaptive Reasoning and Weighted Likelihood Estimation

Feb 26, 2019
Heming Zhang, Shalini Ghosh, Larry Heck, Stephen Walsh, Junting Zhang, Jie Zhang, C. -C. Jay Kuo

Figure 1 for Generative Visual Dialogue System via Adaptive Reasoning and Weighted Likelihood Estimation
Figure 2 for Generative Visual Dialogue System via Adaptive Reasoning and Weighted Likelihood Estimation
Figure 3 for Generative Visual Dialogue System via Adaptive Reasoning and Weighted Likelihood Estimation
Figure 4 for Generative Visual Dialogue System via Adaptive Reasoning and Weighted Likelihood Estimation
Viaarxiv icon