Alert button
Picture for Qiong Yan

Qiong Yan

Alert button

Towards Open-ended Visual Quality Comparison

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Haoning Wu, Hanwei Zhu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Annan Wang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiaohong Liu, Guangtao Zhai, Shiqi Wang, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Align: Teaching LMMs for Visual Scoring via Discrete Text-Defined Levels

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Weixia Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Yixuan Gao, Annan Wang, Erli Zhang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Iterative Token Evaluation and Refinement for Real-World Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2023
Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Liang Liao, Haoning Wu, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Enhancing Diffusion Models with Text-Encoder Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Chaofeng Chen, Annan Wang, Haoning Wu, Liang Liao, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Instruct: Improving Low-level Visual Abilities for Multi-modality Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Annan Wang, Kaixin Xu, Chunyi Li, Jingwen Hou, Guangtao Zhai, Geng Xue, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Bench: A Benchmark for General-Purpose Foundation Models on Low-level Vision

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Annan Wang, Chunyi Li, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Local Distortion Aware Efficient Transformer Adaptation for Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Kangmin Xu, Liang Liao, Jing Xiao, Chaofeng Chen, Haoning Wu, Qiong Yan, Weisi Lin

Figure 1 for Local Distortion Aware Efficient Transformer Adaptation for Image Quality Assessment
Figure 2 for Local Distortion Aware Efficient Transformer Adaptation for Image Quality Assessment
Figure 3 for Local Distortion Aware Efficient Transformer Adaptation for Image Quality Assessment
Figure 4 for Local Distortion Aware Efficient Transformer Adaptation for Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

TOPIQ: A Top-down Approach from Semantics to Distortions for Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 06, 2023
Chaofeng Chen, Jiadi Mo, Jingwen Hou, Haoning Wu, Liang Liao, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Figure 1 for TOPIQ: A Top-down Approach from Semantics to Distortions for Image Quality Assessment
Figure 2 for TOPIQ: A Top-down Approach from Semantics to Distortions for Image Quality Assessment
Figure 3 for TOPIQ: A Top-down Approach from Semantics to Distortions for Image Quality Assessment
Figure 4 for TOPIQ: A Top-down Approach from Semantics to Distortions for Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

Deep learning radiomics for assessment of gastroesophageal varices in people with compensated advanced chronic liver disease

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2023
Lan Wang, Ruiling He, Lili Zhao, Jia Wang, Zhengzi Geng, Tao Ren, Guo Zhang, Peng Zhang, Kaiqiang Tang, Chaofei Gao, Fei Chen, Liting Zhang, Yonghe Zhou, Xin Li, Fanbin He, Hui Huan, Wenjuan Wang, Yunxiao Liang, Juan Tang, Fang Ai, Tingyu Wang, Liyun Zheng, Zhongwei Zhao, Jiansong Ji, Wei Liu, Jiaojiao Xu, Bo Liu, Xuemei Wang, Yao Zhang, Qiong Yan, Muhan Lv, Xiaomei Chen, Shuhua Zhang, Yihua Wang, Yang Liu, Li Yin, Yanni Liu, Yanqing Huang, Yunfang Liu, Kun Wang, Meiqin Su, Li Bian, Ping An, Xin Zhang, Linxue Qian, Shao Li, Xiaolong Qi

Figure 1 for Deep learning radiomics for assessment of gastroesophageal varices in people with compensated advanced chronic liver disease
Figure 2 for Deep learning radiomics for assessment of gastroesophageal varices in people with compensated advanced chronic liver disease
Figure 3 for Deep learning radiomics for assessment of gastroesophageal varices in people with compensated advanced chronic liver disease
Figure 4 for Deep learning radiomics for assessment of gastroesophageal varices in people with compensated advanced chronic liver disease
Viaarxiv icon

Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Haoning Wu, Erli Zhang, Liang Liao, Chaofeng Chen, Jingwen Hou, Annan Wang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Figure 1 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Figure 2 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Figure 3 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Figure 4 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Viaarxiv icon