Alert button
Picture for Gang Pan

Gang Pan

Alert button

LLMs as Bridges: Reformulating Grounded Multimodal Named Entity Recognition

Feb 15, 2024
Jinyuan Li, Han Li, Di Sun, Jiahao Wang, Wenkun Zhang, Zan Wang, Gang Pan

Viaarxiv icon

LitE-SNN: Designing Lightweight and Efficient Spiking Neural Network through Spatial-Temporal Compressive Network Search and Joint Optimization

Jan 26, 2024
Qianhui Liu, Jiaqi Yan, Malu Zhang, Gang Pan, Haizhou Li

Viaarxiv icon

Enhancing Adaptive History Reserving by Spiking Convolutional Block Attention Module in Recurrent Neural Networks

Jan 08, 2024
Qi Xu, Yuyuan Gao, Jiangrong Shen, Yaxin Li, Xuming Ran, Huajin Tang, Gang Pan

Viaarxiv icon

Darwin3: A large-scale neuromorphic chip with a Novel ISA and On-Chip Learning

Dec 29, 2023
De Ma, Xiaofei Jin, Shichun Sun, Yitao Li, Xundong Wu, Youneng Hu, Fangchao Yang, Huajin Tang, Xiaolei Zhu, Peng Lin, Gang Pan

Viaarxiv icon

Spiking NeRF: Representing the Real-World Geometry by a Discontinuous Representation

Nov 15, 2023
Zhanfeng Liao, Qian Zheng, Yan Liu, Gang Pan

Viaarxiv icon

FP3O: Enabling Proximal Policy Optimization in Multi-Agent Cooperation with Parameter-Sharing Versatility

Oct 08, 2023
Lang Feng, Dong Xing, Junru Zhang, Gang Pan

Viaarxiv icon

Multi-Depth Branches Network for Efficient Image Super-Resolution

Sep 29, 2023
Huiyuan Tian, Li Zhang, Shijian Li, Min Yao, Gang Pan

Figure 1 for Multi-Depth Branches Network for Efficient Image Super-Resolution
Figure 2 for Multi-Depth Branches Network for Efficient Image Super-Resolution
Figure 3 for Multi-Depth Branches Network for Efficient Image Super-Resolution
Figure 4 for Multi-Depth Branches Network for Efficient Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

MindGPT: Interpreting What You See with Non-invasive Brain Recordings

Sep 27, 2023
Jiaxuan Chen, Yu Qi, Yueming Wang, Gang Pan

Figure 1 for MindGPT: Interpreting What You See with Non-invasive Brain Recordings
Figure 2 for MindGPT: Interpreting What You See with Non-invasive Brain Recordings
Figure 3 for MindGPT: Interpreting What You See with Non-invasive Brain Recordings
Figure 4 for MindGPT: Interpreting What You See with Non-invasive Brain Recordings
Viaarxiv icon

A Human-Machine Joint Learning Framework to Boost Endogenous BCI Training

Aug 25, 2023
Hanwen Wang, Yu Qi, Lin Yao, Yueming Wang, Dario Farina, Gang Pan

Viaarxiv icon

Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity

Jun 21, 2023
Xundong Wu, Pengfei Zhao, Zilin Yu, Lei Ma, Ka-Wa Yip, Huajin Tang, Gang Pan, Tiejun Huang

Figure 1 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Figure 2 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Figure 3 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Figure 4 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Viaarxiv icon