Alert button
Picture for Yutong Pang

Yutong Pang

Alert button

Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models

Sep 23, 2023
Arpita Vats, Zhe Liu, Peng Su, Debjyoti Paul, Yingyi Ma, Yutong Pang, Zeeshan Ahmed, Ozlem Kalinli

Figure 1 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Figure 2 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Figure 3 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Figure 4 for Recovering from Privacy-Preserving Masking with Large Language Models
Viaarxiv icon

Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models

Sep 22, 2023
Chuanneng Sun, Zeeshan Ahmed, Yingyi Ma, Zhe Liu, Lucas Kabela, Yutong Pang, Ozlem Kalinli

Figure 1 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Figure 2 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Figure 3 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Figure 4 for Contextual Biasing of Named-Entities with Large Language Models
Viaarxiv icon

Language Agnostic Data-Driven Inverse Text Normalization

Jan 24, 2023
Szu-Jui Chen, Debjyoti Paul, Yutong Pang, Peng Su, Xuedong Zhang

Figure 1 for Language Agnostic Data-Driven Inverse Text Normalization
Figure 2 for Language Agnostic Data-Driven Inverse Text Normalization
Figure 3 for Language Agnostic Data-Driven Inverse Text Normalization
Figure 4 for Language Agnostic Data-Driven Inverse Text Normalization
Viaarxiv icon

Improving Data Driven Inverse Text Normalization using Data Augmentation

Jul 20, 2022
Laxmi Pandey, Debjyoti Paul, Pooja Chitkara, Yutong Pang, Xuedong Zhang, Kjell Schubert, Mark Chou, Shu Liu, Yatharth Saraf

Figure 1 for Improving Data Driven Inverse Text Normalization using Data Augmentation
Figure 2 for Improving Data Driven Inverse Text Normalization using Data Augmentation
Figure 3 for Improving Data Driven Inverse Text Normalization using Data Augmentation
Figure 4 for Improving Data Driven Inverse Text Normalization using Data Augmentation
Viaarxiv icon

Improving N-gram Language Models with Pre-trained Deep Transformer

Nov 22, 2019
Yiren Wang, Hongzhao Huang, Zhe Liu, Yutong Pang, Yongqiang Wang, ChengXiang Zhai, Fuchun Peng

Figure 1 for Improving N-gram Language Models with Pre-trained Deep Transformer
Figure 2 for Improving N-gram Language Models with Pre-trained Deep Transformer
Figure 3 for Improving N-gram Language Models with Pre-trained Deep Transformer
Figure 4 for Improving N-gram Language Models with Pre-trained Deep Transformer
Viaarxiv icon