Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Feixiang Zhou

Structured Context Enhancement Network for Mouse Pose Estimation


Dec 01, 2020
Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhihua Liu, Fang Chen, Long Chen, Lei Tong, Zhile Yang, Haikuan Wang, Minrui Fei, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Muti-view Mouse Social Behaviour Recognition with Deep Graphical Model


Nov 04, 2020
Zheheng Jiang, Feixiang Zhou, Aite Zhao, Xin Li, Ling Li, Dacheng Tao, Xuelong Li, Huiyu Zhou

* 17 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SWIPENET: Object detection in noisy underwater images


Oct 19, 2020
Long Chen, Feixiang Zhou, Shengke Wang, Junyu Dong, Ning Li, Haiping Ma, Xin Wang, Huiyu Zhou

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2005.11552 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation: A Survey


Jul 21, 2020
Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Caifeng Shan, Yinhai Wang, Xiangrong Zhang, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CANet: Context Aware Network for 3D Brain Tumor Segmentation


Jul 15, 2020
Zhihua Liu, Lei Tong, Long Chen, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Yinhai Wang, Caifeng Shan, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark dataset for both underwater image enhancement and underwater object detection


Jun 29, 2020
Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Zhenyang Li, Jialin Lv, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions