Alert button
Picture for Fan Bai

Fan Bai

Alert button

SAMv2: A Unified Framework for Learning Appearance, Semantic and Cross-Modality Anatomical Embeddings

Nov 28, 2023
Xiaoyu Bai, Fan Bai, Xiaofei Huo, Jia Ge, Jingjing Lu, Xianghua Ye, Ke Yan, Yong Xia

Viaarxiv icon

SegVol: Universal and Interactive Volumetric Medical Image Segmentation

Nov 22, 2023
Yuxin Du, Fan Bai, Tiejun Huang, Bo Zhao

Figure 1 for SegVol: Universal and Interactive Volumetric Medical Image Segmentation
Figure 2 for SegVol: Universal and Interactive Volumetric Medical Image Segmentation
Figure 3 for SegVol: Universal and Interactive Volumetric Medical Image Segmentation
Figure 4 for SegVol: Universal and Interactive Volumetric Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

PromptAgent: Strategic Planning with Language Models Enables Expert-level Prompt Optimization

Oct 25, 2023
Xinyuan Wang, Chenxi Li, Zhen Wang, Fan Bai, Haotian Luo, Jiayou Zhang, Nebojsa Jojic, Eric P. Xing, Zhiting Hu

Viaarxiv icon

A Consumer-tier based Visual-Brain Machine Interface for Augmented Reality Glasses Interactions

Aug 29, 2023
Yuying Jiang, Fan Bai, Zicheng Zhang, Xiaochen Ye, Zheng Liu, Zhiping Shi, Jianwei Yao, Xiaojun Liu, Fangkun Zhu, Junling Li Qian Guo, Xiaoan Wang, Junwen Luo

Figure 1 for A Consumer-tier based Visual-Brain Machine Interface for Augmented Reality Glasses Interactions
Figure 2 for A Consumer-tier based Visual-Brain Machine Interface for Augmented Reality Glasses Interactions
Figure 3 for A Consumer-tier based Visual-Brain Machine Interface for Augmented Reality Glasses Interactions
Figure 4 for A Consumer-tier based Visual-Brain Machine Interface for Augmented Reality Glasses Interactions
Viaarxiv icon

Discrepancy-based Active Learning for Weakly Supervised Bleeding Segmentation in Wireless Capsule Endoscopy Images

Aug 09, 2023
Fan Bai, Xiaohan Xing, Yutian Shen, Han Ma, Max Q. -H. Meng

Viaarxiv icon

SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation

Aug 09, 2023
Fan Bai, Ke Yan, Xiaoyu Bai, Xinyu Mao, Xiaoli Yin, Jingren Zhou, Yu Shi, Le Lu, Max Q. -H. Meng

Figure 1 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Figure 2 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Figure 3 for SLPT: Selective Labeling Meets Prompt Tuning on Label-Limited Lesion Segmentation
Viaarxiv icon

Matching in the Wild: Learning Anatomical Embeddings for Multi-Modality Images

Jul 07, 2023
Xiaoyu Bai, Fan Bai, Xiaofei Huo, Jia Ge, Tony C. W. Mok, Zi Li, Minfeng Xu, Jingren Zhou, Le Lu, Dakai Jin, Xianghua Ye, Jingjing Lu, Ke Yan

Figure 1 for Matching in the Wild: Learning Anatomical Embeddings for Multi-Modality Images
Figure 2 for Matching in the Wild: Learning Anatomical Embeddings for Multi-Modality Images
Figure 3 for Matching in the Wild: Learning Anatomical Embeddings for Multi-Modality Images
Figure 4 for Matching in the Wild: Learning Anatomical Embeddings for Multi-Modality Images
Viaarxiv icon

Schema-Driven Information Extraction from Heterogeneous Tables

May 23, 2023
Fan Bai, Junmo Kang, Gabriel Stanovsky, Dayne Freitag, Alan Ritter

Figure 1 for Schema-Driven Information Extraction from Heterogeneous Tables
Figure 2 for Schema-Driven Information Extraction from Heterogeneous Tables
Figure 3 for Schema-Driven Information Extraction from Heterogeneous Tables
Figure 4 for Schema-Driven Information Extraction from Heterogeneous Tables
Viaarxiv icon

Frustratingly Simple Entity Tracking with Effective Use of Multi-Task Learning Models

Oct 12, 2022
Janvijay Singh, Fan Bai, Zhen Wang

Figure 1 for Frustratingly Simple Entity Tracking with Effective Use of Multi-Task Learning Models
Figure 2 for Frustratingly Simple Entity Tracking with Effective Use of Multi-Task Learning Models
Figure 3 for Frustratingly Simple Entity Tracking with Effective Use of Multi-Task Learning Models
Figure 4 for Frustratingly Simple Entity Tracking with Effective Use of Multi-Task Learning Models
Viaarxiv icon

Few-Shot Anaphora Resolution in Scientific Protocols via Mixtures of In-Context Experts

Oct 07, 2022
Nghia T. Le, Fan Bai, Alan Ritter

Figure 1 for Few-Shot Anaphora Resolution in Scientific Protocols via Mixtures of In-Context Experts
Figure 2 for Few-Shot Anaphora Resolution in Scientific Protocols via Mixtures of In-Context Experts
Figure 3 for Few-Shot Anaphora Resolution in Scientific Protocols via Mixtures of In-Context Experts
Figure 4 for Few-Shot Anaphora Resolution in Scientific Protocols via Mixtures of In-Context Experts
Viaarxiv icon