Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingjing Lu

Lesion Segmentation and RECIST Diameter Prediction via Click-driven Attention and Dual-path Connection


May 05, 2021
Youbao Tang, Ke Yan, Jinzheng Cai, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Jingjing Lu, Gigin Lin, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Universal Lesion Segmentation with Regional Level Set Loss


May 03, 2021
Youbao Tang, Jinzheng Cai, Ke Yan, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Jingjing Lu, Gigin Lin, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Learning of Pixel-wise Anatomical Embeddings in Radiological Images


Dec 04, 2020
Ke Yan, Jinzheng Cai, Dakai Jin, Shun Miao, Adam P. Harrison, Dazhou Guo, Youbao Tang, Jing Xiao, Jingjing Lu, Le Lu

* 16 pages including supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

DuDoNet++: Encoding mask projection to reduce CT metal artifacts


Jan 18, 2020
Yuanyuan Lyu, Wei-An Lin, Jingjing Lu, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions