Alert button
Picture for Daqing Zhang

Daqing Zhang

Alert button

Sensing in Bi-Static ISAC Systems with Clock Asynchronism: A Signal Processing Perspective

Feb 14, 2024
Kai Wu, Jacopo Pegoraro, Francesca Meneghello, J. Andrew Zhang, Jesus O. Lacruz, Joerg Widmer, Francesco Restuccia, Michele Rossi, Xiaojing Huang, Daqing Zhang, Giuseppe Caire, Y. Jay Guo

Viaarxiv icon

Natural Language based Context Modeling and Reasoning with LLMs: A Tutorial

Sep 24, 2023
Haoyi Xiong, Jiang Bian, Sijia Yang, Xiaofei Zhang, Linghe Kong, Daqing Zhang

Viaarxiv icon

Integration of Radar Sensing into Communications with Asynchronous Transceivers

Mar 30, 2022
J. Andrew Zhang, Kai Wu, Xiaojing Huang, Y. Jay Guo, Daqing Zhang, Robert W. Heath Jr

Figure 1 for Integration of Radar Sensing into Communications with Asynchronous Transceivers
Figure 2 for Integration of Radar Sensing into Communications with Asynchronous Transceivers
Figure 3 for Integration of Radar Sensing into Communications with Asynchronous Transceivers
Figure 4 for Integration of Radar Sensing into Communications with Asynchronous Transceivers
Viaarxiv icon

Practical Issues and Challenges in CSI-based Integrated Sensing and Communication

Mar 18, 2022
Daqing Zhang, Dan Wu, Kai Niu, Xuanzhi Wang, Fusang Zhang, Jian Yao, Dajie Jiang, Fei Qin

Viaarxiv icon

From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques

Jul 02, 2021
Zhiyuan Wang, Haoyi Xiong, Jie Zhang, Sijia Yang, Mehdi Boukhechba, Laura E. Barnes, Daqing Zhang

Figure 1 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Figure 2 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Figure 3 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Figure 4 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Viaarxiv icon

Inverse Reinforcement Learning with Multiple Ranked Experts

Jul 31, 2019
Pablo Samuel Castro, Shijian Li, Daqing Zhang

Figure 1 for Inverse Reinforcement Learning with Multiple Ranked Experts
Figure 2 for Inverse Reinforcement Learning with Multiple Ranked Experts
Figure 3 for Inverse Reinforcement Learning with Multiple Ranked Experts
Figure 4 for Inverse Reinforcement Learning with Multiple Ranked Experts
Viaarxiv icon

CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries

Sep 08, 2018
Chao Chen, Sen Yang, Weichen Liu, Yasha Wang, Bin Guo, Daqing Zhang

Figure 1 for CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries
Figure 2 for CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries
Figure 3 for CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries
Figure 4 for CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries
Viaarxiv icon

Cell Selection with Deep Reinforcement Learning in Sparse Mobile Crowdsensing

May 24, 2018
Leye Wang, Wenbin Liu, Daqing Zhang, Yasha Wang, En Wang, Yongjian Yang

Figure 1 for Cell Selection with Deep Reinforcement Learning in Sparse Mobile Crowdsensing
Figure 2 for Cell Selection with Deep Reinforcement Learning in Sparse Mobile Crowdsensing
Viaarxiv icon

Ridesourcing Car Detection by Transfer Learning

May 23, 2017
Leye Wang, Xu Geng, Jintao Ke, Chen Peng, Xiaojuan Ma, Daqing Zhang, Qiang Yang

Figure 1 for Ridesourcing Car Detection by Transfer Learning
Figure 2 for Ridesourcing Car Detection by Transfer Learning
Figure 3 for Ridesourcing Car Detection by Transfer Learning
Figure 4 for Ridesourcing Car Detection by Transfer Learning
Viaarxiv icon