Alert button
Picture for Sijia Yang

Sijia Yang

Alert button

Constructing Vec-tionaries to Extract Latent Message Features from Texts: A Case Study of Moral Appeals

Dec 10, 2023
Zening Duan, Anqi Shao, Yicheng Hu, Heysung Lee, Xining Liao, Yoo Ji Suh, Jisoo Kim, Kai-Cheng Yang, Kaiping Chen, Sijia Yang

Viaarxiv icon

Evaluating LLM Agent Group Dynamics against Human Group Dynamics: A Case Study on Wisdom of Partisan Crowds

Nov 16, 2023
Yun-Shiuan Chuang, Siddharth Suresh, Nikunj Harlalka, Agam Goyal, Robert Hawkins, Sijia Yang, Dhavan Shah, Junjie Hu, Timothy T. Rogers

Figure 1 for Evaluating LLM Agent Group Dynamics against Human Group Dynamics: A Case Study on Wisdom of Partisan Crowds
Figure 2 for Evaluating LLM Agent Group Dynamics against Human Group Dynamics: A Case Study on Wisdom of Partisan Crowds
Figure 3 for Evaluating LLM Agent Group Dynamics against Human Group Dynamics: A Case Study on Wisdom of Partisan Crowds
Figure 4 for Evaluating LLM Agent Group Dynamics against Human Group Dynamics: A Case Study on Wisdom of Partisan Crowds
Viaarxiv icon

Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification

Nov 16, 2023
Yun-Shiuan Chuang, Yi Wu, Dhruv Gupta, Rheeya Uppaal, Ananya Kumar, Luhang Sun, Makesh Narsimhan Sreedhar, Sijia Yang, Timothy T. Rogers, Junjie Hu

Figure 1 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Figure 2 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Figure 3 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Figure 4 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Viaarxiv icon

Simulating Opinion Dynamics with Networks of LLM-based Agents

Nov 16, 2023
Yun-Shiuan Chuang, Agam Goyal, Nikunj Harlalka, Siddharth Suresh, Robert Hawkins, Sijia Yang, Dhavan Shah, Junjie Hu, Timothy T. Rogers

Figure 1 for Simulating Opinion Dynamics with Networks of LLM-based Agents
Figure 2 for Simulating Opinion Dynamics with Networks of LLM-based Agents
Figure 3 for Simulating Opinion Dynamics with Networks of LLM-based Agents
Figure 4 for Simulating Opinion Dynamics with Networks of LLM-based Agents
Viaarxiv icon

Natural Language based Context Modeling and Reasoning with LLMs: A Tutorial

Sep 24, 2023
Haoyi Xiong, Jiang Bian, Sijia Yang, Xiaofei Zhang, Linghe Kong, Daqing Zhang

Viaarxiv icon

Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI

May 17, 2023
Luhang Sun, Mian Wei, Yibing Sun, Yoo Ji Suh, Liwei Shen, Sijia Yang

Figure 1 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Figure 2 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Figure 3 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Figure 4 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Viaarxiv icon

From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques

Jul 02, 2021
Zhiyuan Wang, Haoyi Xiong, Jie Zhang, Sijia Yang, Mehdi Boukhechba, Laura E. Barnes, Daqing Zhang

Figure 1 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Figure 2 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Figure 3 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Figure 4 for From Personalized Medicine to Population Health: A Survey of mHealth Sensing Techniques
Viaarxiv icon

SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting

Nov 27, 2019
Zhi Fengy, Haoyi Xiong, Chuanyuan Song, Sijia Yang, Baoxin Zhao, Licheng Wang, Zeyu Chen, Shengwen Yang, Liping Liu, Jun Huan

Figure 1 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Figure 2 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Figure 3 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Figure 4 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Viaarxiv icon

Persuasion for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good

Jun 16, 2019
Xuewei Wang, Weiyan Shi, Richard Kim, Yoojung Oh, Sijia Yang, Jingwen Zhang, Zhou Yu

Figure 1 for Persuasion for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good
Figure 2 for Persuasion for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good
Figure 3 for Persuasion for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good
Figure 4 for Persuasion for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good
Viaarxiv icon