Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Can Yang

Deep Generative Learning via Schrödinger Bridge


Jun 19, 2021
Gefei Wang, Yuling Jiao, Qian Xu, Yang Wang, Can Yang

* ICML, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hybrid Representations for Automatic 3D Vessel Centerline Extraction


Dec 14, 2020
Jiafa He, Chengwei Pan, Can Yang, Ming Zhang, Yang Wang, Xiaowei Zhou, Yizhou Yu

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein-Wasserstein Auto-Encoders


Feb 25, 2019
Shunkang Zhang, Yuan Gao, Yuling Jiao, Jin Liu, Yang Wang, Can Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Learning via Variational Gradient Flow


Feb 07, 2019
Yuan Gao, Yuling Jiao, Yang Wang, Yao Wang, Can Yang, Shunkang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-dataset Person Re-identification by Transfer Learning of Spatial-Temporal Patterns


Mar 20, 2018
Jianming Lv, Weihang Chen, Qing Li, Can Yang

* Accepted by CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Primal Dual Active Set Algorithm for Nonconvex Sparse Recovery


Jan 06, 2018
Jian Huang, Yuling Jiao, Bangti Jin, Jin Liu, Xiliang Lu, Can Yang


  Access Paper or Ask Questions

Total Variation Regularized Tensor RPCA for Background Subtraction from Compressive Measurements


Jun 05, 2016
Wenfei Cao, Yao Wang, Jian Sun, Deyu Meng, Can Yang, Andrzej Cichocki, Zongben Xu

* To appear in IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Rank Modeling and Its Applications in Image Analysis


Oct 23, 2014
Xiaowei Zhou, Can Yang, Hongyu Zhao, Weichuan Yu

* To appear in ACM Computing Surveys 

  Access Paper or Ask Questions

Moving Object Detection by Detecting Contiguous Outliers in the Low-Rank Representation


Jun 23, 2012
Xiaowei Zhou, Can Yang, Weichuan Yu

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions