Alert button
Picture for Fa Zhang

Fa Zhang

Alert button

Simple but Effective Unsupervised Classification for Specified Domain Images: A Case Study on Fungi Images

Nov 15, 2023
Zhaocong liu, Fa Zhang, Lin Cheng, Huanxi Deng, Xiaoyan Yang, Zhenyu Zhang, Chichun Zhou

Viaarxiv icon

CryoAlign: feature-based method for global and local 3D alignment of EM density maps

Sep 17, 2023
Bintao He, Fa Zhang, Chenjie Feng, Jianyi Yang, Xin Gao, Renmin Han

Figure 1 for CryoAlign: feature-based method for global and local 3D alignment of EM density maps
Figure 2 for CryoAlign: feature-based method for global and local 3D alignment of EM density maps
Figure 3 for CryoAlign: feature-based method for global and local 3D alignment of EM density maps
Figure 4 for CryoAlign: feature-based method for global and local 3D alignment of EM density maps
Viaarxiv icon

MFAI: A Scalable Bayesian Matrix Factorization Approach to Leveraging Auxiliary Information

Mar 05, 2023
Zhiwei Wang, Fa Zhang, Cong Zheng, Xianghong Hu, Mingxuan Cai, Can Yang

Figure 1 for MFAI: A Scalable Bayesian Matrix Factorization Approach to Leveraging Auxiliary Information
Figure 2 for MFAI: A Scalable Bayesian Matrix Factorization Approach to Leveraging Auxiliary Information
Figure 3 for MFAI: A Scalable Bayesian Matrix Factorization Approach to Leveraging Auxiliary Information
Figure 4 for MFAI: A Scalable Bayesian Matrix Factorization Approach to Leveraging Auxiliary Information
Viaarxiv icon

SHREC 2021: Classification in cryo-electron tomograms

Mar 18, 2022
Ilja Gubins, Marten L. Chaillet, Gijs van der Schot, M. Cristina Trueba, Remco C. Veltkamp, Friedrich Förster, Xiao Wang, Daisuke Kihara, Emmanuel Moebel, Nguyen P. Nguyen, Tommi White, Filiz Bunyak, Giorgos Papoulias, Stavros Gerolymatos, Evangelia I. Zacharaki, Konstantinos Moustakas, Xiangrui Zeng, Sinuo Liu, Min Xu, Yaoyu Wang, Cheng Chen, Xuefeng Cui, Fa Zhang

Figure 1 for SHREC 2021: Classification in cryo-electron tomograms
Figure 2 for SHREC 2021: Classification in cryo-electron tomograms
Figure 3 for SHREC 2021: Classification in cryo-electron tomograms
Figure 4 for SHREC 2021: Classification in cryo-electron tomograms
Viaarxiv icon

DWMD: Dimensional Weighted Orderwise Moment Discrepancy for Domain-specific Hidden Representation Matching

Jul 18, 2020
Rongzhe Wei, Fa Zhang, Bo Dong, Qinghua Zheng

Figure 1 for DWMD: Dimensional Weighted Orderwise Moment Discrepancy for Domain-specific Hidden Representation Matching
Figure 2 for DWMD: Dimensional Weighted Orderwise Moment Discrepancy for Domain-specific Hidden Representation Matching
Figure 3 for DWMD: Dimensional Weighted Orderwise Moment Discrepancy for Domain-specific Hidden Representation Matching
Figure 4 for DWMD: Dimensional Weighted Orderwise Moment Discrepancy for Domain-specific Hidden Representation Matching
Viaarxiv icon

SegET: Deep Neural Network with Rich Contextual Features for Cellular Structures Segmentation in Electron Tomography Image

Nov 28, 2018
Enze Zhang, Fa Zhang, Zhiyong Liu, Xiaohua Wan, Lifa Zhu

Figure 1 for SegET: Deep Neural Network with Rich Contextual Features for Cellular Structures Segmentation in Electron Tomography Image
Figure 2 for SegET: Deep Neural Network with Rich Contextual Features for Cellular Structures Segmentation in Electron Tomography Image
Figure 3 for SegET: Deep Neural Network with Rich Contextual Features for Cellular Structures Segmentation in Electron Tomography Image
Figure 4 for SegET: Deep Neural Network with Rich Contextual Features for Cellular Structures Segmentation in Electron Tomography Image
Viaarxiv icon

DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy

Sep 01, 2018
Yu Li, Fan Xu, Fa Zhang, Pingyong Xu, Mingshu Zhang, Ming Fan, Lihua Li, Xin Gao, Renmin Han

Figure 1 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Figure 2 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Figure 3 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Figure 4 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Viaarxiv icon