Alert button
Picture for Ashish Sirasao

Ashish Sirasao

Alert button

UPDP: A Unified Progressive Depth Pruner for CNN and Vision Transformer

Jan 12, 2024
Ji Liu, Dehua Tang, Yuanxian Huang, Li Zhang, Xiaocheng Zeng, Dong Li, Mingjie Lu, Jinzhang Peng, Yu Wang, Fan Jiang, Lu Tian, Ashish Sirasao

Viaarxiv icon

Separated RoadTopoFormer

Jul 04, 2023
Mingjie Lu, Yuanxian Huang, Ji Liu, Jinzhang Peng, Lu Tian, Ashish Sirasao

Figure 1 for Separated RoadTopoFormer
Figure 2 for Separated RoadTopoFormer
Figure 3 for Separated RoadTopoFormer
Figure 4 for Separated RoadTopoFormer
Viaarxiv icon

XRBench: An Extended Reality (XR) Machine Learning Benchmark Suite for the Metaverse

Nov 16, 2022
Hyoukjun Kwon, Krishnakumar Nair, Jamin Seo, Jason Yik, Debabrata Mohapatra, Dongyuan Zhan, Jinook Song, Peter Capak, Peizhao Zhang, Peter Vajda, Colby Banbury, Mark Mazumder, Liangzhen Lai, Ashish Sirasao, Tushar Krishna, Harshit Khaitan, Vikas Chandra, Vijay Janapa Reddi

Figure 1 for XRBench: An Extended Reality (XR) Machine Learning Benchmark Suite for the Metaverse
Figure 2 for XRBench: An Extended Reality (XR) Machine Learning Benchmark Suite for the Metaverse
Figure 3 for XRBench: An Extended Reality (XR) Machine Learning Benchmark Suite for the Metaverse
Figure 4 for XRBench: An Extended Reality (XR) Machine Learning Benchmark Suite for the Metaverse
Viaarxiv icon

MLPerf Inference Benchmark

Nov 06, 2019
Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou

Figure 1 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 2 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 3 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 4 for MLPerf Inference Benchmark
Viaarxiv icon

Quantizing Convolutional Neural Networks for Low-Power High-Throughput Inference Engines

May 21, 2018
Sean O. Settle, Manasa Bollavaram, Paolo D'Alberto, Elliott Delaye, Oscar Fernandez, Nicholas Fraser, Aaron Ng, Ashish Sirasao, Michael Wu

Figure 1 for Quantizing Convolutional Neural Networks for Low-Power High-Throughput Inference Engines
Figure 2 for Quantizing Convolutional Neural Networks for Low-Power High-Throughput Inference Engines
Figure 3 for Quantizing Convolutional Neural Networks for Low-Power High-Throughput Inference Engines
Figure 4 for Quantizing Convolutional Neural Networks for Low-Power High-Throughput Inference Engines
Viaarxiv icon