Alert button
Picture for Ziwei Xu

Ziwei Xu

Alert button

Polytech Nantes, DUKe, LS2N

Hallucination is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Ziwei Xu, Sanjay Jain, Mohan Kankanhalli

Viaarxiv icon

A Study on Differentiable Logic and LLMs for EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2023

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2023
Yi Cheng, Ziwei Xu, Fen Fang, Dongyun Lin, Hehe Fan, Yongkang Wong, Ying Sun, Mohan Kankanhalli

Figure 1 for A Study on Differentiable Logic and LLMs for EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2023
Figure 2 for A Study on Differentiable Logic and LLMs for EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2023
Figure 3 for A Study on Differentiable Logic and LLMs for EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2023
Figure 4 for A Study on Differentiable Logic and LLMs for EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2023
Viaarxiv icon

DA$^2$ Dataset: Toward Dexterity-Aware Dual-Arm Grasping

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2022
Guangyao Zhai, Yu Zheng, Ziwei Xu, Xin Kong, Yong Liu, Benjamin Busam, Yi Ren, Nassir Navab, Zhengyou Zhang

Figure 1 for DA$^2$ Dataset: Toward Dexterity-Aware Dual-Arm Grasping
Figure 2 for DA$^2$ Dataset: Toward Dexterity-Aware Dual-Arm Grasping
Figure 3 for DA$^2$ Dataset: Toward Dexterity-Aware Dual-Arm Grasping
Figure 4 for DA$^2$ Dataset: Toward Dexterity-Aware Dual-Arm Grasping
Viaarxiv icon

Unsupervised Motion Representation Learning with Capsule Autoencoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2021
Ziwei Xu, Xudong Shen, Yongkang Wong, Mohan S Kankanhalli

Figure 1 for Unsupervised Motion Representation Learning with Capsule Autoencoders
Figure 2 for Unsupervised Motion Representation Learning with Capsule Autoencoders
Figure 3 for Unsupervised Motion Representation Learning with Capsule Autoencoders
Figure 4 for Unsupervised Motion Representation Learning with Capsule Autoencoders
Viaarxiv icon

Relation-aware Compositional Zero-shot Learning for Attribute-Object Pair Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2021
Ziwei Xu, Guangzhi Wang, Yongkang Wong, Mohan Kankanhalli

Figure 1 for Relation-aware Compositional Zero-shot Learning for Attribute-Object Pair Recognition
Figure 2 for Relation-aware Compositional Zero-shot Learning for Attribute-Object Pair Recognition
Figure 3 for Relation-aware Compositional Zero-shot Learning for Attribute-Object Pair Recognition
Figure 4 for Relation-aware Compositional Zero-shot Learning for Attribute-Object Pair Recognition
Viaarxiv icon

GradMix: Multi-source Transfer across Domains and Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2020
Junnan Li, Ziwei Xu, Yongkang Wong, Qi Zhao, Mohan Kankanhalli

Figure 1 for GradMix: Multi-source Transfer across Domains and Tasks
Figure 2 for GradMix: Multi-source Transfer across Domains and Tasks
Figure 3 for GradMix: Multi-source Transfer across Domains and Tasks
Figure 4 for GradMix: Multi-source Transfer across Domains and Tasks
Viaarxiv icon

Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2019
Yaqi Xie, Ziwei Xu, Kuldeep Meel, Mohan S Kankanhalli, Harold Soh

Figure 1 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Figure 2 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Figure 3 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Figure 4 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Viaarxiv icon

Comparing of Term Clustering Frameworks for Modular Ontology Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2019
Ziwei Xu, Mounira Harzallah, Fabrice Guillet

Figure 1 for Comparing of Term Clustering Frameworks for Modular Ontology Learning
Figure 2 for Comparing of Term Clustering Frameworks for Modular Ontology Learning
Figure 3 for Comparing of Term Clustering Frameworks for Modular Ontology Learning
Figure 4 for Comparing of Term Clustering Frameworks for Modular Ontology Learning
Viaarxiv icon

Utilizing High-level Visual Feature for Indoor Shopping Mall Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2017
Ziwei Xu, Haitian Zheng, Minjian Pang, Yangchun Zhu, Xiongfei Su, Guyue Zhou, Lu Fang

Figure 1 for Utilizing High-level Visual Feature for Indoor Shopping Mall Navigation
Figure 2 for Utilizing High-level Visual Feature for Indoor Shopping Mall Navigation
Figure 3 for Utilizing High-level Visual Feature for Indoor Shopping Mall Navigation
Figure 4 for Utilizing High-level Visual Feature for Indoor Shopping Mall Navigation
Viaarxiv icon

Decentralized Motion Planning with Collision Avoidance for a Team of UAVs under High Level Goals

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2016
Christos K. Verginis, Ziwei Xu, Dimos V. Dimarogonas

Figure 1 for Decentralized Motion Planning with Collision Avoidance for a Team of UAVs under High Level Goals
Figure 2 for Decentralized Motion Planning with Collision Avoidance for a Team of UAVs under High Level Goals
Figure 3 for Decentralized Motion Planning with Collision Avoidance for a Team of UAVs under High Level Goals
Figure 4 for Decentralized Motion Planning with Collision Avoidance for a Team of UAVs under High Level Goals
Viaarxiv icon