Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhuozhuo Tu

Theory of Quantum Generative Learning Models with Maximum Mean Discrepancy


May 10, 2022
Yuxuan Du, Zhuozhuo Tu, Bujiao Wu, Xiao Yuan, Dacheng Tao

* 28 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Backdoor Defense Using Shapley Estimation


Dec 30, 2021
Jiyang Guan, Zhuozhuo Tu, Ran He, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal-Fusion BNN: Variational Bayesian Feature Layer


Dec 12, 2021
Shiye Lei, Zhuozhuo Tu, Leszek Rutkowski, Feng Zhou, Li Shen, Fengxiang He, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Towards Defending Multiple Adversarial Perturbations via Gated Batch Normalization


Dec 03, 2020
Aishan Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu, Xinyun Chen, Lei Huang, Zhuozhuo Tu, Dawn Song, Dacheng Tao

* 28 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Explicitly Learning Topology for Differentiable Neural Architecture Search


Nov 18, 2020
Tao Huang, Shan You, Yibo Yang, Zhuozhuo Tu, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Theoretical Analysis of Adversarial Learning: A Minimax Approach


Nov 13, 2018
Zhuozhuo Tu, Jingwei Zhang, Dacheng Tao

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions