Alert button
Picture for Zhongjie Duan

Zhongjie Duan

Alert button

Diffutoon: High-Resolution Editable Toon Shading via Diffusion Models

Jan 29, 2024
Zhongjie Duan, Chengyu Wang, Cen Chen, Weining Qian, Jun Huang

Viaarxiv icon

FastBlend: a Powerful Model-Free Toolkit Making Video Stylization Easier

Nov 15, 2023
Zhongjie Duan, Chengyu Wang, Cen Chen, Weining Qian, Jun Huang, Mingyi Jin

Viaarxiv icon

Learning Knowledge-Enhanced Contextual Language Representations for Domain Natural Language Understanding

Nov 12, 2023
Ruyao Xu, Taolin Zhang, Chengyu Wang, Zhongjie Duan, Cen Chen, Minghui Qiu, Dawei Cheng, Xiaofeng He, Weining Qian

Viaarxiv icon

PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud

Sep 11, 2023
Chengyu Wang, Zhongjie Duan, Bingyan Liu, Xinyi Zou, Cen Chen, Kui Jia, Jun Huang

Figure 1 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Figure 2 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Figure 3 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Figure 4 for PAI-Diffusion: Constructing and Serving a Family of Open Chinese Diffusion Models for Text-to-image Synthesis on the Cloud
Viaarxiv icon

DiffSynth: Latent In-Iteration Deflickering for Realistic Video Synthesis

Aug 10, 2023
Zhongjie Duan, Lizhou You, Chengyu Wang, Cen Chen, Ziheng Wu, Weining Qian, Jun Huang

Figure 1 for DiffSynth: Latent In-Iteration Deflickering for Realistic Video Synthesis
Figure 2 for DiffSynth: Latent In-Iteration Deflickering for Realistic Video Synthesis
Figure 3 for DiffSynth: Latent In-Iteration Deflickering for Realistic Video Synthesis
Figure 4 for DiffSynth: Latent In-Iteration Deflickering for Realistic Video Synthesis
Viaarxiv icon

Optimal Linear Subspace Search: Learning to Construct Fast and High-Quality Schedulers for Diffusion Models

May 24, 2023
Zhongjie Duan, Chengyu Wang, Cen Chen, Jun Huang, Weining Qian

Figure 1 for Optimal Linear Subspace Search: Learning to Construct Fast and High-Quality Schedulers for Diffusion Models
Figure 2 for Optimal Linear Subspace Search: Learning to Construct Fast and High-Quality Schedulers for Diffusion Models
Figure 3 for Optimal Linear Subspace Search: Learning to Construct Fast and High-Quality Schedulers for Diffusion Models
Figure 4 for Optimal Linear Subspace Search: Learning to Construct Fast and High-Quality Schedulers for Diffusion Models
Viaarxiv icon