Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhirong Liu

AutoFT: Automatic Fine-Tune for Parameters Transfer Learning in Click-Through Rate Prediction


Jun 09, 2021
Xiangli Yang, Qing Liu, Rong Su, Ruiming Tang, Zhirong Liu, Xiuqiang He

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Graph enhanced Embedding Neural Network for CTR Prediction


Jun 08, 2021
Wei Guo, Rong Su, Renhao Tan, Huifeng Guo, Yingxue Zhang, Zhirong Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Graph enhanced Embedding Neural Network for CTRPrediction


Jun 01, 2021
Wei Guo, Rong Su, Renhao Tan, Huifeng Guo, Yingxue Zhang, Zhirong Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Practical Incremental Method to Train Deep CTR Models


Sep 04, 2020
Yichao Wang, Huifeng Guo, Ruiming Tang, Zhirong Liu, Xiuqiang He


  Access Paper or Ask Questions

Uncovering Download Fraud Activities in Mobile App Markets


Jul 05, 2019
Yingtong Dou, Weijian Li, Zhirong Liu, Zhenhua Dong, Jiebo Luo, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions