Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unified Normalization for Accelerating and Stabilizing Transformers


Aug 02, 2022
Qiming Yang, Kai Zhang, Chaoxiang Lan, Zhi Yang, Zheyang Li, Wenming Tan, Jun Xiao, Shiliang Pu

* ACM MM'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Safe Semi-supervised Graph Convolution Network


Jul 05, 2022
Zhi Yang, Yadong Yan, Haitao Gan, Jing Zhao, Zhiwei Ye


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning


Jun 17, 2022
Wentao Zhang, Zeang Sheng, Mingyu Yang, Yang Li, Yu Shen, Zhi Yang, Bin Cui

* ICML 2022 
* 17 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DFG-NAS: Deep and Flexible Graph Neural Architecture Search


Jun 17, 2022
Wentao Zhang, Zheyu Lin, Yu Shen, Yang Li, Zhi Yang, Bin Cui

* ICML 2022 
* 13 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Model Degradation Hinders Deep Graph Neural Networks


Jun 09, 2022
Wentao Zhang, Zeang Sheng, Ziqi Yin, Yuezihan Jiang, Yikuan Xia, Jun Gao, Zhi Yang, Bin Cui

* In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2022 
* 11 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Attention Multi-Layer Perceptron


Jun 09, 2022
Wentao Zhang, Ziqi Yin, Zeang Sheng, Yang Li, Wen Ouyang, Xiaosen Li, Yangyu Tao, Zhi Yang, Bin Cui

* In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2022 
* 11 pages, 7 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2108.10097 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TransBO: Hyperparameter Optimization via Two-Phase Transfer Learning


Jun 06, 2022
Yang Li, Yu Shen, Huaijun Jiang, Wentao Zhang, Zhi Yang, Ce Zhang, Bin Cui

* Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022) 
* 9 pages and 2 extra pages of appendix 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Instance-wise Prompt Tuning for Pretrained Language Models


Jun 04, 2022
Yuezihan Jiang, Hao Yang, Junyang Lin, Hanyu Zhao, An Yang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Zhi Yang, Bin Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AMCAD: Adaptive Mixed-Curvature Representation based Advertisement Retrieval System


Mar 28, 2022
Zhirong Xu, Shiyang Wen, Junshan Wang, Guojun Liu, Liang Wang, Zhi Yang, Lei Ding, Yan Zhang, Di Zhang, Jian Xu, Bo Zheng

* To appear in ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ZOOMER: Boosting Retrieval on Web-scale Graphs by Regions of Interest


Mar 20, 2022
Yuezihan Jiang, Yu Cheng, Hanyu Zhao, Wentao Zhang, Xupeng Miao, Yu He, Liang Wang, Zhi Yang, Bin Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>