Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhi Yang

GMLP: Building Scalable and Flexible Graph Neural Networks with Feature-Message Passing


Apr 20, 2021
Wentao Zhang, Yu Shen, Zheyu Lin, Yang Li, Xiaosen Li, Wen Ouyang, Yangyu Tao, Zhi Yang, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

A Portable, Self-Contained Neuroprosthetic Hand with Deep Learning-Based Finger Control


Mar 24, 2021
Anh Tuan Nguyen, Markus W. Drealan, Diu Khue Luu, Ming Jiang, Jian Xu, Jonathan Cheng, Qi Zhao, Edward W. Keefer, Zhi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Image Captioning with Global-Local Discriminative Objective


Jul 21, 2020
Jie Wu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Zhi Yang, Guangchun Luo, Liang Lin

* Accepted by TMM 

  Access Paper or Ask Questions

MSD: Multi-Self-Distillation Learning via Multi-classifiers within Deep Neural Networks


Dec 02, 2019
Yunteng Luan, Hanyu Zhao, Zhi Yang, Yafei Dai


  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning of EHR Data via Graph-Based Medical Entity Embedding


Oct 07, 2019
Tong Wu, Yunlong Wang, Yue Wang, Emily Zhao, Yilian Yuan, Zhi Yang

* 5 pages, 2 figures, NeurIPS 2019 Graph Representation Learning Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Push and Pull Search Embedded in an M2M Framework for Solving Constrained Multi-objective Optimization Problems


Jun 02, 2019
Zhun Fan, Zhaojun Wang, Wenji Li, Yutong Yuan, Yugen You, Zhi Yang, Fuzan Sun, Jie Ruan, Zhaocheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Embedding Push and Pull Search in the Framework of Differential Evolution for Solving Constrained Single-objective Optimization Problems


Dec 16, 2018
Zhun Fan, Wenji Li, Zhaojun Wang, Yutong Yuan, Fuzan Sun, Zhi Yang, Jie Ruan, Zhaocheng Li, Erik Goodman

* 11 pages, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Large-Scale Graph Neural Network Computing


Oct 19, 2018
Lingxiao Ma, Zhi Yang, Youshan Miao, Jilong Xue, Ming Wu, Lidong Zhou, Yafei Dai


  Access Paper or Ask Questions

Deep Compressive Autoencoder for Action Potential Compression in Large-Scale Neural Recording


Sep 17, 2018
Tong Wu, Wenfeng Zhao, Edward Keefer, Zhi Yang

* 19 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Bio-inspired Redundant Sensing Architecture


Feb 15, 2018
Anh Tuan Nguyen, Jian Xu, Zhi Yang

* (2016) A Bio-inspired Redundant Sensing Architecture. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), Dec. 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Advancing System Performance with Redundancy: From Biological to Artificial Designs


Feb 14, 2018
Anh Tuan Nguyen, Jian Xu, Diu Khue Luu, Qi Zhao, Zhi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Spike Sorting Based on Discriminative Subspace Learning


Aug 22, 2014
Mohammad Reza Keshtkaran, Zhi Yang

* EMBC14 

  Access Paper or Ask Questions